AC Mini

Ubezpieczenie skierowane do:

Pojazdy, które przyjmujemy do ubezpieczenia:

Ubezpieczenie skierowane do Klienta, który potrzebuje ochrony od najpoważniejszych szkód:

Wartość pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia:

Korzyści dla Klienta:

 

Zobacz więcej w ogólnych warunkach ubezpieczenia: