Ubezpieczenie Opon

Dlaczego warto?

  • Zapewniamy pomoc przy naprawie lub wymianie koła na terenie całej Polski
  • Dajemy poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas podróżowania samochodem, a także jego parkowania holowanie do punktu obsługi, jeżeli naprawa lub wymiana nie jest możliwa na miejscu zdarzenia
  • Poczucie bezpieczeństwa za niską składkę – 35 zł za rok

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie Opon zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy uszkodzonych opon na miejscu zdarzenia lub wymiany na koła zapasowe będące na wyposażeniu pojazdu klienta. Alternatywnie możliwe jest zorganizowanie holowania pojazdu.

 

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • zderzenie się pojazdów
  • zderzenie się pojazdu z przedmiotami, zwierzętami, osobami spoza pojazdu
  • działanie osób trzecich

Korzyści

Wysoka suma ubezpieczenia, gwarantująca pokrycie niezbędnych kosztów

Udzielimy pomocy także w przypadku uszkodzenia opon przez osoby trzecie – akt wandalizmu

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Zakres pakietu

Suma ubezpieczenia 1 000 zł
Cena 35 zł

Pytania i odpowiedzi

Tak, ubezpieczenie opon można wykupić do każdego pojazdu ubezpieczanego w mtu24.pl, bez względu na jego markę czy model. Ubezpieczenie jest ponadto dostępne dla pojazdów w każdym wieku.

W Ubezpieczeniu Opon w mtu24.pl ochrona świadczona jest za zdarzenia powstałe na terenie Polski.

Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych mtu24.pl