Kontakt

Najczęściej zadawane pytania

Dla naszych Klientów stworzyliśmy bazę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zakupiłeś/Sprzedałeś pojazd? Co dalej z moim ubezpieczeniem OC?

Jeżeli nastąpiła zmiana Właściciela pojazdu należy przekazać do nas informację o sprzedaży/zakupie. Możesz to zrobić przesyłając skan lub fotografię dokumentu (umowa sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, oświadczenie o sprzedaży pojazdu). Ważne, aby dokument był czytelny i posiadał pełne dane Zbywcy, Nabywcy, pojazdu oraz datę sprzedaży. (podpisy stron umowy). Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów przepisujemy polisę na Nabywcę. Przepisana polisa trwa do końca polisy (do końca okresu ochrony)Zbywcy. Jako Towarzystwo ubezpieczeń możemy dokonać rekalkulacji składki – przeliczenia zgodnie ze zniżkami Nabywcy. Nowy właściciel pojazdu ma prawo do wypowiedzenia polisy w dowolnym momencie jej trwania. Zostaje ona rozwiązana z dniem nadania dokumentu. Za okres wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej (od daty zakupu do daty wypowiedzenia) Towarzystwo pobiera składkę. Zgłoszenie sprzedaży lub darowizny możesz dokonać również samodzielnie poprzez formularze na stronie. Zwrot składki opłaconej przez Zbywcę następuje w przypadku wypowiedzenia polisy przez Nabywcę.

Kiedy odnowimy Twoją polisę?

Oferta odnowienia polisy wysyłana jest na adres e-mail podany podczas zawarcia polisy najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem aktualnej polisy. Polisa odnawiana jest najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem polisy bieżącej. Warunkiem odnowienia jest opłacenie poprzedniej polisy w całości, brak wypowiedzenia oraz pełne 12 miesięcy trwania umowy (Odnowieniu nie podlegają polisy przepisane na Nabywcę po zakupie samochodu).

Nie wiesz jaki jest zakres Twojego ubezpieczenia?

Wszystkie informacje znajdziesz w dokumencie polisy lub/i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (link do OWU na dole strony) lub na stronie polisaonline.ergohestia.pl.

Chcesz zgłosić szkodę komunikacyjną, majątkową bądź osobową?

Szkodę można zgłosić szybko i wygodnie poprzez powyższy formularz. Zacznij od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, jeśli ktokolwiek odniósł obrażenia w wypadku, zadbaj o jego bezpieczeństwo, udziel niezbędnej pomocy i wezwij odpowiednie służby (numer alarmowy 112). Jeśli nikt nie ucierpiał w kolizji, spisz ze sprawcą oświadczenie i w razie potrzeby wezwij pomoc drogową.

Nie możesz zalogować się do portalu Polisaonline?

Jeżeli nie możesz zalogować się do portalu Polisaonline, skorzystaj z opcji „nie pamiętam hasła” dostępnej pod opcją logowania. Następnie wpisz swój numer PESEL w pole „Nazwa użytkownika”. W ciągu kilku minut na Twój telefon zostanie przesłane hasło tymczasowe. Jeśli nie masz zdefiniowanego numeru telefonu, na Twój adres mailowy zostanie przesłana wiadomość z linkiem umożliwiającym resetowanie hasła. Jako wiadomość automatyczna może zostać potraktowana jako SPAM – dlatego przed wysłaniem kolejnego linku sprawdź wszystkie foldery w skrzynce mailowej.

Szukasz naszych danych teleadresowych?

tel. 58 555 65 00 Adres do korespondencji: 81-731 Sopot ul. Hestii 1

Chcesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC z końcem okresu ubezpieczenia?

Jeżeli nie chcesz, aby Twoja polisa odnowiła się na kolejny okres ubezpieczenia, konieczne jest złożenie wypowiedzenia. Aby rezygnacja została uznana za skuteczną należy ją przesłać najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu aktualnej polisy (w myśl Art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Wypowiedzenie należy przesłać w jeden z następujących sposobów: - wypełniając formularz pod adresem: https://kontakt.ergohestia.pl/#/ihestia/policy/step1/ klikając w portalu Polisaonline "wypowiedz OC" do polisy, która ma się zakończyć - pocztą na adres: STU Ergo Hestia ul. Hestii 1 81-731 Sopot

STU ERGO Hestia SA ul. Hestii 1 81-731 Sopot

Najczęściej zadawane pytania

Dla naszych Klientów stworzyliśmy bazę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zakupiłeś/Sprzedałeś pojazd? Co dalej z moim ubezpieczeniem OC?

Jeżeli nastąpiła zmiana Właściciela pojazdu należy przekazać do nas informację o sprzedaży/zakupie. Możesz to zrobić przesyłając skan lub fotografię dokumentu (umowa sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, oświadczenie o sprzedaży pojazdu). Ważne, aby dokument był czytelny i posiadał pełne dane Zbywcy, Nabywcy, pojazdu oraz datę sprzedaży. (podpisy stron umowy). Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów przepisujemy polisę na Nabywcę. Przepisana polisa trwa do końca polisy (do końca okresu ochrony)Zbywcy. Jako Towarzystwo ubezpieczeń możemy dokonać rekalkulacji składki – przeliczenia zgodnie ze zniżkami Nabywcy. Nowy właściciel pojazdu ma prawo do wypowiedzenia polisy w dowolnym momencie jej trwania. Zostaje ona rozwiązana z dniem nadania dokumentu. Za okres wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej (od daty zakupu do daty wypowiedzenia) Towarzystwo pobiera składkę. Zgłoszenie sprzedaży lub darowizny możesz dokonać również samodzielnie poprzez formularze na stronie. Zwrot składki opłaconej przez Zbywcę następuje w przypadku wypowiedzenia polisy przez Nabywcę.

Kiedy odnowimy Twoją polisę?

Oferta odnowienia polisy wysyłana jest na adres e-mail podany podczas zawarcia polisy najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem aktualnej polisy. Polisa odnawiana jest najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem polisy bieżącej. Warunkiem odnowienia jest opłacenie poprzedniej polisy w całości, brak wypowiedzenia oraz pełne 12 miesięcy trwania umowy (Odnowieniu nie podlegają polisy przepisane na Nabywcę po zakupie samochodu).

Nie wiesz jaki jest zakres Twojego ubezpieczenia?

Wszystkie informacje znajdziesz w dokumencie polisy lub/i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (link do OWU na dole strony) lub na stronie polisaonline.ergohestia.pl.

Chcesz zgłosić szkodę komunikacyjną, majątkową bądź osobową?

Szkodę można zgłosić szybko i wygodnie poprzez powyższy formularz. Zacznij od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, jeśli ktokolwiek odniósł obrażenia w wypadku, zadbaj o jego bezpieczeństwo, udziel niezbędnej pomocy i wezwij odpowiednie służby (numer alarmowy 112). Jeśli nikt nie ucierpiał w kolizji, spisz ze sprawcą oświadczenie i w razie potrzeby wezwij pomoc drogową.

Nie możesz zalogować się do portalu Polisaonline?

Jeżeli nie możesz zalogować się do portalu Polisaonline, skorzystaj z opcji „nie pamiętam hasła” dostępnej pod opcją logowania. Następnie wpisz swój numer PESEL w pole „Nazwa użytkownika”. W ciągu kilku minut na Twój telefon zostanie przesłane hasło tymczasowe. Jeśli nie masz zdefiniowanego numeru telefonu, na Twój adres mailowy zostanie przesłana wiadomość z linkiem umożliwiającym resetowanie hasła. Jako wiadomość automatyczna może zostać potraktowana jako SPAM – dlatego przed wysłaniem kolejnego linku sprawdź wszystkie foldery w skrzynce mailowej.

Szukasz naszych danych teleadresowych?

tel. 58 555 65 00 Adres do korespondencji: 81-731 Sopot ul. Hestii 1

Chcesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC z końcem okresu ubezpieczenia?

Jeżeli nie chcesz, aby Twoja polisa odnowiła się na kolejny okres ubezpieczenia, konieczne jest złożenie wypowiedzenia. Aby rezygnacja została uznana za skuteczną należy ją przesłać najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu aktualnej polisy (w myśl Art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Wypowiedzenie należy przesłać w jeden z następujących sposobów: - wypełniając formularz pod adresem: https://kontakt.ergohestia.pl/#/ihestia/policy/step1/ klikając w portalu Polisaonline "wypowiedz OC" do polisy, która ma się zakończyć - pocztą na adres: STU Ergo Hestia ul. Hestii 1 81-731 Sopot