Ubezpieczenie Mieszkaj z mtu24.pl

Dlaczego warto?

  • Zakres koszyków dopasowany zarówno do potrzeb osób posiadających własne mieszkanie jak i wynajmujących
  • Wybierz samodzielnie zakres spośród przygotowanych wariantów
  • Obliczenie składki zajmie mniej niż minutę

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie Mieszkaj z mut24.pl to kompleksowa oferta, która pozwoli ochronić Twoją nieruchomość, wyposażenie oraz rzeczy osobiste. Oprócz nieruchomości ochroną mogę zostać objęte również Twoje bliskie osoby (w ramach NNW i OC w życiu prywatnym). Ponadto pomożemy Ci w nagłych, nieprzewidzianych wypadkach np. pomoc hydraulika, ślusarza czy specjalisty od sprzęty RTV AGD w ramach ubezpieczenia assitance.

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • Pożar
  • Zalanie
  • Kradzież
  • Przepięcie
  • Inne Zdarzenia Losowe

Korzyści

Szeroki zakres ochrony

Możliwość dopasowania optymalnego pakietu ubezpieczeń

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Zakres pakietów

Wariant Ubezpieczenie pod cesję Ubezpieczenie najmowanego mieszkania Pełna ochrona
Mury + + +
Wyposażenie + +
Rzeczy osobiste + +
SOS Assistance 15 000 zł  – 15 000 zł

Ubezpieczenia dodatkowe

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym + + +
Następstwa nieszczęśliwych wypadków + + +
HOME Assistance + + +
Medical Assistance + + +
Architektura ogrodu + + +
Oszklenia od przypadkowych uszkodzeń + + +

Pytania i odpowiedzi

Tak, w mtu24.pl możliwe jest ubezpieczenie zarówno mieszkania jak i domu.

Tak, ochroną mogą zostać objęte nieruchomości o wartości do 1 000 000 zł.

Różne warianty ubezpieczenia zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Prezentują odpowiednio dobrany zakres ochrony:

• Wariant pod cesję zawiera podstawowe ubezpieczenia murów od ognia i innych zdarzeń losowych. Takie ubezpieczenie jest często niezbędne przy kredycie mieszkaniowym;

• Wariant drugi został przygotowany dla osób wynajmujących mieszkanie – ubezpieczenie murów jest obowiązkiem najemcy – osoba wynajmująca mieszkanie powinna zadbać o ubezpieczenie wyposażenia mieszkania.

• W wariancie trzecim oferujemy kompleksowe ubezpieczenie całego domu lub mieszkania – samodzielnie można wskazać wartość poszczególnych elementów domu czy mieszkania oraz wyposażenia.

Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym chroni od finansowych konsekwencji szkód spowodowanych osobom trzecim. Ochrona dotyczy zarówno szkód na osobie, jak i w mieniu.

Szkoda na osobie to zdarzenie skutkującą uszkodzeniem czyjegoś ciała, jego inwalidztwo lub śmierć, np.: gdy potrącisz kogoś jadąc rowerem lub Twój pies ugryzie przechodnia na ulicy. W przypadku takich zdarzeń ERGO Hestia wypłaci odszkodowanie.

Szkoda na mieniu to zdarzenie skutkujące uszkodzeniem cudzego mienia, np.: w sytuacji, gdy Twoje dziecko wybije piłką okno sąsiada lub niezakręcony kran spowoduje zalanie sąsiada mieszkającego piętro niżej. ERGO Hestia pokryje koszty szkód spowodowanych przez takie zdarzenia.

Ochroną objęty jest Ubezpieczony, niepełnoletnie dzieci Ubezpieczonego oraz osoby bliskie Ubezpieczonego, w tym pełnoletnie dzieci, wspólnie z nim zamieszkujące.

OWU

Ubezpieczenia dodatkowe i roszszerzenia

Ciasteczka

Nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych.

Akceptuję
Akceptuję