Komunikacja

Zbliża się koniec Twojego ubezpieczenia samochodu?

20 grudnia 2019

Koniec ubezpieczenia samochodu – przedłużenie (odnowienie) polisy?

Na 21 dni przed końcem Twojego ubezpieczenia przygotujemy i wyślemy do Ciebie propozycję odnowienia polisy.

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, ofertę otrzymasz na adres e-mail podany na polisie. W przypadku braku takiej zgody ofertę wyślemy listownie na adres korespondencyjny?

Oferta odnowienia prezentowana jest w formie elektronicznej w portalu POLISA ONLINE

Zatwierdź ofertę w portalu

Jakie dokumenty do Ciebie wyślemy?

1. Ofertę wznowieniową w 3 wariantach:

  • Wariant I – ustawowy, który zawiera ubezpieczenie OC – ten wariant przedłuży się automatycznie jeżeli nie złożysz wypowiedzenia i nie wybierzesz innych wariantów.
  • Wariant II – zeszłoroczny. W tym wariancie zakres ubezpieczeń jest zgodny z kończącą się polisą. Ofertę możesz zatwierdzić samodzielnie w portalu Polisa Online – najpóźniej w ostatnim dniu trwania aktualnej polisy (lub poprzez wpłatę na konto przypisane do oferty).
  • Wariant III – rozszerzony. W tym wariancie proponujemy ubezpieczenia, których nie miałeś na kończącej się polisie. Ofertę możesz zatwierdzić samodzielnie w portalu Polisa Online – najpóźniej w ostatnim dniu trwania aktualnej polisy(lub poprzez wpłatę na konto przypisane do oferty)

2. Informację o Produkcie Ubezpieczeniowym

3. Oświadczenie Administratora Danych

4. Link do aktualnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Jak mogę przedłużyć moją polisę?

Dokonując wpłatę na numer konta wskazany w przesłanej ofercie i zatwierdzając ofertę w portalu POLISA ONLINE.

Zatwierdź ofertę w portalu