Ubezpieczenie komunikacyjne (auta)

Ubezpieczony samochód

OC + NNW Kierowcy + Holowanie po wypadku już za 425 zł rocznie!

  • Kup polisę bez wychodzenia z domu, przez internet lub telefon
  • Ubezpiecz auto od kradzieży już od 100 zł
  • Oblicz swoją składkę w mniej niż minutę

Powody, dla których warto wybrać mtu24.pl

Jesteśmy częścią grupy ERGO Hestia

Nagradzana obsługa klienta i likwidacja szkód

Dodatkowe zniżki dla doświadczonych kierowców

Szeroki zakres ubezpieczeń dodatkowych

Ubezpieczenie OC

Jest to ubezpieczenie, którego zakres reguluje ustawa. Jeśli spowodujesz wypadek, w którym ktoś ucierpi na zdrowiu lub zniszczysz komuś samochód, to my wypłacimy tej osobie odszkodowanie z Twojego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie AC Kradzież

Jeśli Twój samochód zostanie skradziony, zwrócimy Ci jego wartość z dnia kradzieży. Wypłacamy odszkodowanie bez zbędnych formalności. Kupując AC Kradzież Twoja historia ubezpieczeniowa liczona jest tak samo jak w przypadku pełnego Autocasco.

Ubezpieczenie Autocasco

Kupując AC, ubezpieczasz się przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą pojazdu. W razie uszkodzenia Twojego auta, pokryjemy koszty naprawy lub wypłacimy Ci pieniądze. Jeśli Twój samochód zostanie skradziony, zwrócimy Ci jego wartość z dnia kradzieży. Wypłacamy odszkodowanie bez zbędnych formalności.

Porównanie wariantów

Wariant OC OC + AC Kradzież OC + Pełne AC
Ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie od Kradzieży
Ubezpieczenie od Uszkodzeń

 

Ubezpieczenia Samochodowe Dodatkowe

 

Assistance po wypadku Assistance po awarii i wypadku w Polsce Assistance po awarii i wypadku w Europie
Zakres terytorialny Polska Polska Europa
Suma ubezpieczenia 1 000 zł 10 000 zł 15 000 zł
Cena 17 zł od 23 zł od 68 zł
Sprawdź szczegóły >
NNW Kierowcy NNW Kierowcy i Pasażerów
Suma ubezpieczenia 10 000 zł 15 000 zł
Cena 18 zł 66 zł
Sprawdź szczegóły >
Ubezpieczenie Szyb
Suma ubezpieczenia 5 000 zł
Sprawdź szczegóły >

 

przesun lewo/prawo

Pytania i odpowiedzi

Dokonując wpłatę na numer konta wskazany w przesłanej ofercie lub zatwierdzając ofertę w portalu Polisa Online.

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach zgodnie z prawem musi posiadać ubezpieczenie OC komunikacyjne. Jazda bez tej polisy jest nie tylko nielegalna, ale i karana finansowo. Właściciel każdego pojazdu podlegającego rejestracji musi mieć aktualne OC i co ważne tak długo, aż pojazd nie zostanie wyrejestrowany. Fakt nieużywania pojazdu, nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia go w ramach OC.

Jeżeli polisa OC nie została wypowiedziana i była opłacona oraz nie jest polisą przepisaną po zakupie pojazdu z polisy zbywcy, po upływie 12 miesięcy trwania polisy, odnowi się ona automatycznie na kolejny okres. Wynika to z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152)

Niezbędnymi elementami oświadczenia o kolizji drogowej są:

Dane kierowców (mię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz właścicieli samochodów – kierujący niekoniecznie musi być właścicielem
Wskazanie, kto jest sprawcą i poszkodowanym
Dane samochodów – nr rejestracyjny, VIN, marka, model
Dane polisy OC – nr polisy, nazwę ubezpieczyciela, sprawdzenie ważności polisy na dzień zdarzenia
Data, miejsce oraz dokładny czas zdarzenia
Dokładny opis okoliczności z uwzględnieniem znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz szkic sytuacyjny
Dokładny opis zakresu uszkodzeń
Wskazanie, czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się w pojazdach wraz ze wskazaniem właścicieli uszkodzonego mienia
Dane ewentualnych świadków zdarzenia wraz z ich podpisami
Czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej.

W przypadku szkód OC koszty naprawy nie mogą przekroczyć 100% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym.

Po zakwalifikowaniu wszystkich uszkodzeń i sporządzeniu ostatecznej wyceny szkody poszkodowany możesz sprzedać uszkodzony pojazdu.

Po wykonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu i otrzymaniu przez poszkodowanego oceny technicznej bądź kosztorysu ubezpieczyciela możesz przystąpić do wyboru warsztatu oraz rozpocząć naprawę.

Jeśli kolizja miała miejsce na terenie Polski, podmiotem odpowiedzialnym za jej likwidację jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub nominowany przez nie korespondent. Listę korespondentów można znaleźć na stronie PBUK w zakładce „Zdarzenia w Polsce”.
Jeśli kolizja miała miejsce poza Polską a w jednym z krajów EOG lub Szwajcarii wówczas szkodę należy zgłosić do reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego towarzystwa wskazanego przez PBUK lub bezpośrednio do towarzystwa sprawcy.
Jeśli kolizja miała miejsce poza Polską a w jednym z krajów spoza EOG i Szwajcarii (np. w Rosji), natomiast pojazd sprawcy zdarzenia był zarejestrowany na terenie kraju miejsca kolizji, szkodę należy zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy.
Jeśli kolizja miała miejsce poza Polską a w jednym z krajów spoza EOG i Szwajcarii na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty, a pojazd sprawcy zdarzenia nie był zarejestrowany na terenie kraju miejsca kolizji, szkodę należy zgłosić do Biura Narodowego kraju miejsca kolizji lub bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy.

Tak, przede wszystkim szkoda komunikacyjna jest likwidowana zgodnie z prawem miejsca zdarzenia. Z tego tytułu mamy do czynienia z różnymi sumami gwarancyjnymi, a także zakresem wypłacanych poszkodowanemu roszczeń.

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić ERGO Hestię o zdarzeniu niezwłocznie po jego zajściu.
Powiadomienie może być dokonane:
-pod numerem telefonu 58 555 50 50, lub
-poprzez indywidualne konto dostępne po zalogowaniu pod adresem www.polisaonline.ergohestia.pl, lub
-poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl, lub
-ustnie lub pisemnie u przedstawiciela ERGO Hestii, lub
-pisemnie na adres ERGO Hestii.