Ubezpieczenie autocasco (AC) – pełne

samochód z ubezpieczeniem auto casco

Ubezpiecz swoje auto od wszelkich zdarzeń

  • Zyskaj spokój dzięki pełnej ochronie pojazdu
  • Zajmiemy się rozliczeniem szkody z serwisem (wariant ASO i Sieć Partnerska)
  • Możesz zmniejszyć składkę wprowadzając udział własny w szkodzie
  • Otrzymaj odszkodowanie „do ręki” w wariancie kosztorysowym

Kupując pełne Autocasco, ubezpieczasz się przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą pojazdu. W razie uszkodzenia Twojego auta, pokryjemy koszty naprawy lub wypłacimy Ci pieniądze. Jeśli Twój samochód zostanie skradziony, zwrócimy Ci jego wartość z dnia kradzieży. Wypłacamy odszkodowanie bez zbędnych formalności.

Korzyści

Pełna ochrona pojazdu również przed czynnikami niezależnymi od Ciebie

Możliwość wyboru wariantu likwidacji szkody

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Porównanie wariantów Autocasco

Wariant AC Kradzież AC Uszkodzenie i Kradzież
Przedmiot ubezpieczenia pojazd z wyposażeniem podstawowym
Limit wieku pojazdu 15 lat
Wariant rozliczenia szkody Kosztorys Kosztorys / Sieć Partnerska / ASO
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem a) kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą)

a) zderzenie się pojazdów;

b)  nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

c)  wandalizm;

d)  zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

e)  pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;

f)   nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;

g)  kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą)

Minimalna wartość szkody 500 zł brutto 500 zł brutto
Zakres terytorialny Polska Europa, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran z zastrzeżeniem ust. 4
przesun lewo/prawo

Pytania i odpowiedzi

Tak, zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuję Europę, Algierię, Maroko, Tunezję, Izrael i Iran.

Pliki do pobrania