AC Pełne

Ubezpieczenie skierowane do:

Pojazdy, które przyjmujemy do ubezpieczenia:

Ubezpieczenie skierowane do Klienta, który potrzebuje ochrony od najpoważniejszych szkód:

Ochrona min. w przypadku:

Wartość pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia:

Upraszczamy ubezpieczenie:

Korzyści dla Klienta:

 

* klient który wybierze warianty Sieć Partnerska lub ASO, może zlikwidować szkodę w wariancie kosztorysowym – na własne życzenie

 

Zobacz więcej w ogólnych warunkach ubezpieczenia: