AC od kradzieży auta

kradzież samochodu

Ubezpiecz samochód od kradzieży już od 100 zł/rok

  • Ubezpiecz pojazd od zdarzeń niezależnych od Ciebie
  • Budujesz swoją historię ubezpieczenia jak w pełnym AC
  • Wypłata odszkodowania bez zbędnych formalności
  • Nie stosujemy udziałów własnych obliczając wartość szkody

Jeśli Twój samochód zostanie skradziony, zwrócimy Ci jego wartość z dnia kradzieży. Wypłacamy odszkodowanie bez zbędnych formalności.

 

Korzyści

Atrakcyjne cenowo ubezpieczenie

Ubezpieczenie od zdarzeń niezależnych od Ciebie

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Porównanie wariantów Autocasco

Wariant AC Kradzież AC Uszkodzenie i Kradzież
Przedmiot ubezpieczenia pojazd z wyposażeniem podstawowym
Limit wieku pojazdu 15 lat
Wariant rozliczenia szkody Kosztorys Kosztorys / Sieć Partnerska / ASO
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem a) kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą)

a) zderzenie się pojazdów;

b)  nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

c)  wandalizm;

d)  zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

e)  pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;

f)   nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;

g)  kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą)

Minimalna wartość szkody 500 zł brutto 500 zł brutto
Zakres terytorialny Polska Europa, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran z zastrzeżeniem ust. 4
przesun lewo/prawo

Pytania i odpowiedzi

Tak, zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia naliczamy tak jak w pełnym wariancie Autocasco.

Pliki do pobrania