Ubezpieczenie NNW

ochrona przed nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym

Już za 18 zł rocznie! Oblicz składkę polisy online

  • Spokój podczas podróżowania pojazdem
  • Dodatkowe środki na leczenie po nieszczęśliwym wypadku
  • Korzystając z pomocy nie tracisz zniżek za bezszkodową jazdę
  • Szybka wypłata świadczenia gwarantowana przez ERGO Hestię
  • Ochrona na terenie całego świata

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) chroni zarówno podczas jazdy samochodem jak i jego użytkowania (np. wsiadanie, wysiadanie, wymiana żarówki na postoju).

W zależności od wybranego wariantu ochroną objęty jest sam kierowca (NNW Kierowcy) lub kierowca wraz z pasażerami (NNW Kierowcy i Pasażerów).

Świadczenie zostanie wypłacone jeżeli zdarzy się wypadek, w którym doznasz uszczerbku na zdrowiu lub poniesiesz śmierć (wysokość świadczenia za trwały uszczerbek obliczana wg tabeli zawartej w OWU).

Korzyści

Wypłata świadczenia finansowego za trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie chroni na terenie Polski oraz za granicą

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Porównanie pakietów

Wariant NNW Kierowcy NNW Kierowcy i Pasażerów
Osoby objęte ochroną Kierowca Kierowca oraz Pasażerowie
Suma ubezpieczenia 10 000 zł 15 000 zł
Cena 18 zł 66 zł
przesun lewo/prawo

Pytania i odpowiedzi

W wariancie NNW KiP (Kierowcy i Pasażerów) ubezpieczenie NNW chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. W wariancie ubezpieczenia NNW Kierowcy pasażerowie nie są objęci ochroną ubezpieczeniową - jest to pakiet dedykowany kierowcom podróżującym pojedynczo.

Tak, ubezpieczenie NNW chroni na terenie Polski, a także poza jej granicami.

Ubezpieczenie NNW chroni także podczas eksploatacji pojazdu. Jeżeli doznasz urazu podczas np. tankowania pojazdu, wymiany koła czy wsiadania lub wysiadania z pojazdu – także otrzymasz świadczenie.

Tak, lecz tylko w wariancie ubezpieczenia NNW Kierowcy i Pasażera. W ubezpieczeniu NNW, wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia dotoczy każdej z osób osobno tzn. że w przypadku wybrania sumy ubezpieczenia NNW 15 000 zł, każda z podróżujących osób ubezpieczona jest na tą kwotę.

Pliki do pobrania