Ubezpieczenie NNW

Dlaczego warto?

  • Ochroną objęty jest kierowca i pasażerowie pojazdu
  • Do wyboru dwie sumy ubezpieczenia
  • Chronimy od zdarzeń wynikających z użytkowania pojazdu, także podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu
  • Wypłata świadczenia z NNW nie wpływa na szkodowość klienta

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dodatkową ochroną, która w sytuacji  wystąpienia trwałego uszczerbku gwarantuje wypłatę dodatkowych świadczeń finansowych. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę dla kierowcy oraz pasażerów poruszających się ubezpieczonym pojazdem.  Świadczenia wypłacane są za zdarzenia powstałe na terenie Polski, jak i za granicą.

 

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • Wypadek
  • Urazy powstałe podczas bieżącej eksploatacja pojazdu (tankowanie, wymiana kół)
  • Naprawy pojazdu na trasie

Korzyści

Wypłata świadczenia finansowego za trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie chroni na terenie Polski oraz za granicą

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Zakres pakietów

Wariant ubezpieczenia Podstawowy Rozszerzony
Suma ubezpieczenia 15 000 zł 25 000 zł
Cena 66 zł 110 zł

Pytania i odpowiedzi

Tak, ubezpieczenie NNW chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

Tak, ubezpieczenie NNW chroni na terenie Polski, a także poza jej granicami.

Ubezpieczenie NNW chroni także podczas eksploatacji pojazdu. Jeżeli doznasz urazu podczas np. tankowania pojazdu, wymiany koła czy wsiadania lub wysiadania z pojazdu – także otrzymasz świadczenie.

W ubezpieczeniu NNW, wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia dotoczy każdej z osób osobno tzn. że w przypadku wybrania sumy ubezpieczenia NNW 15 000 zł, każda z podróżujących osób ubezpieczona jest na tą kwotę.

Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych mtu24.pl