Ubezpieczenie Medical Assistance

Opieka w pakiecie medycznym

Opieka i pomoc medyczna bez wychodzenia z domu!

  • Potrzebujesz konsultacji medycznej?
  • Obawiasz się, że zarazisz się podczas wizyty w przychodni?
  • Pogoda oraz stan zdrowia uniemożliwiają podróż do placówki medycznej w bezpiecznych warunkach?
  • Kup medical assistance już za 45 zł rocznie!

Ubezpieczenie Medical Assistance zapewnia pomoc medyczną w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Zapewniamy wizytę lekarza, pielęgniarki a nawet dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego. Pełny zakres ubezpieczenia dostępny jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Korzyści

Nie musisz udawać się do placówki medycznej

Opieka medyczna w nagłej sytuacji bez wychodzenia z domu

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Zakres ubezpiecznia

Medical Assistance
Suma ubezpieczenia 5 000 zł
Cena 45 zł

 

Rodzaj usługi Nagłe zachorowanie Nieszczęśliwy Wypadek Limit Usług
Wizyta lekarza organizowana w godzinach od 20.00
do 6.00 oraz przez całą dobę w weekendy oraz dni
ustawowo wolne od pracy
2 razy
Wizyta pielęgniarki 2 razy
Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego 2 razy
Transport medyczny 2 razy
Rehabilitacja:
a) wizyta fizykoterapeuty lub
b) wizyta w poradni rehabilitacyjnej
2 razy
Sprzęt rehabilitacyjny 1 raz
Opieka nad dziećmi, osobami starszymi i
niesamodzielnymi
2 razy
Opieka nad zwierzętami domowymi 2 razy
Dowóz:
a) podstawowych artykułów spożywczych lub
b) rzeczy osobistych do szpitala
2 razy
Transport dzieci do szkoły, przedszkola, żłobka 2 razy
Pomoc domowa 2 razy
Pomoc w organizacji pogrzebu 1 raz
Telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby
zdrowia
bez limitu
Powiadomienie rodziny lub pracodawcy bez limitu
Powiadomienie rodziny lub pracodawcy bez limitu
Telefoniczna informacja medyczna/szpitalna bez limitu
Asystent Medyczny bez limitu
przesun lewo/prawo

Pytania i odpowiedzi

W ramach ubezpieczenia medical assistance zapweniamy opiekę nad dziećmi osobami starszymi i niesamodzielnymi. W razie potrzeby możemy zorganizować transport dzieci do szkoły, przedszkola czy też żłobka oraz pomoc domową.

Pliki do pobrania