Ubezpieczenia komunikacyjne

Punkty karne i mandaty – nowy taryfikator od 17 września 2022

Wszystko co musisz wiedzieć

7 września 2022

17 września weszło w życie kolejne Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Dokładnie tak, jak w Rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2021 roku, zmianie uległy taryfy mandatów oraz przepisy ruchu drogowego. Co oznaczają one dla kierowców? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Nowe przepisy i mandaty – co zmienia się w 2022 roku?

Początek roku nie był łaskawy dla kierowców, nowe przepisy drogowe i stawki mandatów mocno uderzyły po kieszeni. Istotną zmianą było zwiększenie kar za przekroczenie prędkości. Od stycznia wzrosły one dla każdego przedziału prędkości, a za najwyższe przekroczenie – ponad 71 km/h nawet do 2 500 zł!

W czerwcu nadeszła kolejna zmiana – tym razem mająca poprawić bezpieczeństwo pieszych. To pieszy ma teraz bezwzględne pierwszeństwo jeśli znajduje się w pobliżu przejścia, a za nieustąpienie mu na pasach grozi mandat w wysokości 1 500 zł. Taka sama kara dotyczy wyprzedzania i wymijania innego samochodu przed przejściem, za jazdę po chodniku oraz za blokowanie go autem.

Następna zmiana dotyczyła postępowań sądowych względem ukaranych kierowców. Maksymalna kara, którą może teraz nałożyć sąd wzrosła sześciokrotnie i może wynosić nawet 30 000 zł!

Zwiększeniu uległa też kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jeżeli kierowca spóźni się z wykupem polisy do 3 dni zapłaci 1 200 zł, od 4 do 14 dni – 3 010 zł. Jeśli zwłoka wyniesie powyżej 14 dni kara może sięgnąć nawet 6 020 zł.

Taryfikator mandatów 2022 – punkty karne

Nowe zasady przyznawania punktów karnych, które weszły w życie 17 września, boleśnie uderzają w nieprzepisowych kierowców. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie maksymalnej liczby punktów karnych, które można otrzymać za wykroczenie. Do tej pory liczba ta to 10 punktów karnych, po zmianach maksymalna stawka to 15 punktów karnych.

15 punktów karnych można otrzymać m.in. za:

 • spowodowanie wypadku drogowego
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejściu dla pieszych
 • ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 • niezatrzymanie pojazdu, kiedy przez jezdnię przechodzi osoba z niepełnosprawnościami
 • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka o podobnym działaniu
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym a także poza nim
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • wyprzedzanie na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka

Wysokie punkty karne w wysokości 10 pkt można otrzymać m.in. za:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h w obszarze zabudowanym a także poza nim
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli z drugiej strony nie ma miejsca do poruszania się
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej i tzw. jazda pod prąd
 • przewóz osób pojazdem nieprzystosowanym lub nieprzeznaczonym do tego celu

Warto przypomnieć, że do zatrzymania prawa jazdy wystarczy przekroczenie 24 punktów lub 20 w przypadku kierowców, którzy posiadają prawo jazdy nie dłużej niż rok.

Nowe przepisy zamykają możliwość odjęcia 6 pkt karnych za szkolenia w WORD.  Po odbyciu specjalnego szkolenia można było uzyskać anulację punktów.

Teraz punkty karne zerują się po roku od ich otrzymania, jednak okres ten zostaje wydłużony do 2 lat. Dodatkowo zaczyna się on naliczać dopiero gdy kierowca opłaci mandat, a nie od chwili otrzymania.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas!

Nowy taryfikator mandatów – przekroczenie prędkości

Wysokość mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości została utrzymana z Rozporządzenia ze stycznia br. Natomiast zmianie uległy towarzyszące im wielkości punktów karnych. Jeśli piratów drogowych nie odstraszyły bardzo wysokie kwoty sięgające 2 500 zł, to w połączeniu z maksymalną liczbą punktów karnych w wysokości 15 pkt, powinny zdecydowanie zniechęcać do wykroczeń.

Oto jak wygląda taryfikator od 17 września 2022 roku:

 • przekroczenie prędkości o maksymalnie 10 km/h – 50 zł
 • od 11 do 15 km/h – 100 zł i 3 punkty karne
 • od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne
 • od 21 do 25 km/h – 300 zł i 6 punktów karnych
 • od 26 do 30 km/h – 400 zł i 6 punktów karnych
 • od 31 do 40 km/h – 800 zł i 10 punktów karnych
 • Od 41 do 50 km/h – 1000 zł i 13 punktów karnych
 • Od 51 do 60 km/h – 1500 zł i 15 punktów karnych
 • od 61 do 70 km/h – 2000 zł i 15 punktów karnych
 • 71 km/h i więcej – 2500 zł i 15 punktów karnych

Taryfikator mandatów – inne zmiany od 17 września 2022 roku

Kary za zbyt szybką jazdę są najczęstszymi w Polsce, jednak rząd postanowił skupić się także na innych wykroczeniach. Wyższe kary można zapłacić m.in. za:

 • niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 zł
 • omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony – 100 zł
 • używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym – 100 zł
 • zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych – 200 zł
 • utrudnianie lub tamowanie ruchu lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 zł
 • przewożenie dziecka bez odpowiedniego fotelika – 300 zł
 • wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 zł
 • korzystanie w czasie jazdy z telefonu komórkowego – 500 zł
 • parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 800 zł
 • naruszenie zakazu wyprzedzania innego pojazdu – 1000 zł
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł
 • zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu – 1500 zł
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych – 1500 zł
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień – 1500 zł
 • objechanie opuszczonych zapór kolejowych – 2000 zł
 • naruszenie zakazu wjazdu za przejazd kolejowy – 2000 zł
 • jazda autostradą lub drogą szybkiego ruchu w kierunku przeciwnym – 2000 zł
 • korzystanie z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez prowadzących inne auta – 2500 zł

Podwójne kary za recydywę

Kierowcy recydywiści, czyli tacy, którzy w ciągu 2 lat po raz kolejny popełnią to samo wykroczenie, zapłacą za każde nowe wykroczenie podwójną stawkę mandatu. Na przykład za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu po raz drugi w okresie 2 lat zamiast 1 500 zł do zapłaty będzie aż 3 000 zł! Podwójne mandaty przyznawane za recydywę będą dotyczyły przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h, prowadzenia pojazdu bez uprawnień, łamania przepisów przy przejazdach kolejowych czy wyprzedzania w niedozwolonym miejscu.

Nowe mandaty a bezpieczeństwo

Wszystkie powyższe zmiany mają sprawić jedno – poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Wg raportu rocznego Komendy Głównej Policji w 2021 roku zgłoszono 22 816 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w których poszkodowanych zostało 28 660 osób. Główne przyczyny wypadków na polskich drogach to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Mamy nadzieję, że wszystkie te zmiany sprawią, że wypadków i kolizji będzie coraz mniej a na drogach dużo bezpieczniej.