Komunikacja

Parkowanie na chodniku – czy to dozwolone? Co może za to grozić?

Dowiedz się, co grozi za nieprawidłowe parkowanie na chodniku

10 czerwca 2024

Problem z miejscami parkingowymi pojawia się zarówno na terenie dużych miast, jak i mniejszych miejscowości. Często bywa tak, że infrastruktura publiczna nie jest przygotowana na duży napływ samochodów, a to powoduje sytuacje, gdzie kierowcy parkują np. na chodnikach. Czy parkowanie na chodniku jest legalne? Kiedy można otrzymać mandat za postój na drodze dla pieszych? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

 1. Czy wolno parkować na chodniku?
 2. Jak można parkować na chodniku? Przepisy
 3. Parkowanie na chodniku – jaką odległość trzeba zachować?
 4. Niedozwolone parkowanie na chodniku – co za to grozi?

Czy wolno parkować na chodniku?

W Polsce postój na chodniku jest legalny wtedy, kiedy w danym miejscu nie znajdują się żadne znaki zakazujące postoju lub zatrzymywania się. Opcjonalnie pozostawienie pojazdu na chodniku jest też możliwe, jeśli pojazd nie utrudnia ruchu pieszym i nie stanowi zagrożenia dla innych pojazdów.

Szczegółowe regulacje dotyczące możliwości parkowania na chodniku znajdziesz w Ustawie Prawo o ruchu drogowym. To podstawowy akt prawny, w którym znajdziesz istotne wytyczne dotyczące legalnego parkowania na chodniku.

Przykładowo: jeśli przy chodniku znajduje się znak B-36 „Zakaz zatrzymywania” lub B-37 „Zakaz postoju”, wtedy możesz dostać mandat. Obecnie za takie przewinienie grozi kara w wysokości 100 złotych i 2 punktów karne.

Najnowsze regulacje definiują też podział drogi dla pieszych na trzy składowe: chodnik, pas buforowy i pas obsługujący. W praktyce taki podział oznacza, że parkowanie samochodu może legalnie odbywać się wyłącznie na pasie buforowym, szczególnie jeśli docelowy chodnik ma tylko 1,5 m szerokości.

A zatem mówimy o parkowaniu na drodze dla pieszych, a nie bezpośrednio na chodniku. Oczywiście w każdym z przypadków musisz zachować ustawowe odległości – jeśli droga dla pieszych składa się tylko z chodnika bez pasa buforowego, wtedy należy stosować odległość 1,5 m odstępu od krawędzi chodnika.

Obraz 1: Grafika przedstawiająca strukturę budowy chodnika w Polsce.

parkowanie na chodniku

Źródło: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bielski/czy-bedzie-mozna-zaparkowac-na-chodniku-jaka-bedzie-odpowiedzialnosc-za-niewlasciwe-parkowanie–wrzesniowe-zmiany-w-przepisach-prawa.

Jak można parkować na chodniku? Przepisy

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym parkowanie na chodniku jest dozwolone tylko w określonych sytuacjach. Art. 47 Ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych jest dopuszczalne w przypadku pojazdów o całkowitej masie dopuszczalnej nieprzekraczającej 2,5 tony, ale pod warunkiem, że:

 • na odcinku jezdni z drogą dla pieszych nie obowiązuje znak zakazu zatrzymywania się lub postoju,
 • po zaparkowaniu pojazdu na chodniku piesi mają do dyspozycji minimum 1,5 metra szerokości drogi dla pieszych,
 • zaparkowany pojazd nie utrudnia ruchu pieszych i osób z wózkami dziecięcymi,
 • auto zaparkowane przednią osią na drodze nie tamuje ruchu pojazdów.

Jeśli w pobliżu znajduje się przejście dla pieszych, parkowanie na chodniku wymaga zachowania odległości nie mniejszej niż 10 m przed przejściem.
Na chodnikach w przestrzeni publicznej mogą być też specjalnie wydzielone miejsca umożliwiające legalne parkowanie samochodów. Takie punkty są oznaczone znakami poziomymi namalowanymi specjalną farbą nawierzchniową.

Za wyznaczenie takich miejsc odpowiada zarządca terenu, który jest zobligowany do wykonania oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas!

Parkowanie na chodniku – jaką odległość trzeba zachować?

Jeśli planujesz dłuższy postój na chodniku, musisz upewnić się, czy po pozostawieniu auta w strefie ruchu pieszych pozostawisz wymagane ustawą odległości. A zatem kiedy można parkować na chodniku bez żadnych konsekwencji? Jest kilka warunków, o których trzeba pamiętać:

 • Nie wolno parkować pojazdu na chodniku w odległości mniejszej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych.
 • Minimalna odległość do pozostawienia w miejscu parkowania na chodniku to 1,5 metra przestrzeni pozostawionej dla pieszych.
 • W przypadku nagłej awarii pojazdu możesz chwilowo zatrzymać się na chodniku nawet bez zachowania wymaganych odległości.

Stosowanie się do powyższych wymogów ma znaczenie nie tylko w odniesieniu do zapewnienia swobodnego ruchu pieszych.

Przepisy dotyczące odległości podczas parkowania na chodniku mają na celu: zachowanie płynności w ruchu drogowym, a także umożliwienie swobodnego parkowania bez ryzyka utrudnienia przejścia przez drogę dla pieszych np. osobom z wózkami dziecięcymi.

Niedozwolone parkowanie na chodniku – co za to grozi?

Parkowanie na chodniku w niedozwolonym miejscu lub bez zachowania ustawowo wymaganych odległości może skutkować nałożeniem mandatu karnego w wysokości od 100 do 1 200 złotych. Dodatkowo kierujący zostanie ukarany dwoma punktami karnymi.

W skrajnych przypadkach np. jeśli zaparkowany pojazd narusza bezpieczeństwo ruchu drogowego i uniemożliwia przejście pieszym, wtedy auto może zostać odholowane na koszt właściciela.

Podsumowując: jest wiele sytuacji, kiedy można parkować na chodniku bez żadnych konsekwencji prawnych. Wystarczy, że zapoznasz się z regulacjami Prawa o ruchu drogowym i podczas postoju na chodniku zachowasz odpowiednie odległości zaparkowanego auta od krawędzi drogi dla pieszych.