Komunikacja

Dopisanie właściciela pojazdu – krok po kroku

Kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

11 kwietnia 2022

Dopisanie właściciela samochodu nie jest trudne. Wielu kierowców decyduje się na takie rozwiązanie po to, by podzielić prawa i obowiązki związane z posiadaniem auta między więcej osób. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku za wszystko, co się dzieje z autem, odpowiadacie na równi – zatem jeśli przytrafi się kolizja lub inne zdarzenie, jest to zapisywane na konto wszystkich osób wpisanych do dowodu rejestracyjnego.

Dopisanie współwłaściciela do samochodu – poszukaj doświadczonego kierowcy

Na dopisanie współwłaściciela pojazdu najczęściej decydują się młodzi kierowcy albo ci, którzy po raz pierwszy kupują samochód. Wszystko po to, aby obniżyć wysokość składki ubezpieczenia OC. Najczęściej o pomoc proszą kogoś z rodziny – osobę, która od lat jeździ bezkolizyjnie.

Niestety, są pewne wady takiego rozwiązania. Bez względu na to, kto będzie prowadził samochód, który posiada dwóch – lub więcej – właścicieli, w przypadku kolizji lub innego zdarzenia, które będzie wymagało naprawy z ubezpieczenia, tracą wszyscy. Efektem może być wyższa składka za OC w kolejnym roku.

Zobacz też: Jak wybrać pierwszy samochód? Poradnik dla młodych kierowców

Jak dodać współwłaściciela do samochodu?

Najprostszym rozwiązaniem, pozwalającym dopisać nowego właściciela pojazdu, jest ustalenie wszystkich współwłaścicieli już na etapie tworzenia umowy kupna-sprzedaży. Natomiast jeśli chcemy dopisać jako właściciela członka rodziny, należy sporządzić akt darowizny. Trzeba w nim przekazać część udziałów auta drugiej osobie – najczęściej podział jest równy, czyli po połowie. Jeśli jednak chcemy dopisać kogoś z dalszej rodziny, lepiej będzie przekazać zaledwie kilka procent udziałów – dzięki temu będzie to korzystniejsze przy rozliczeniach z urzędem skarbowym.

Do sporządzenia aktu darowizny potrzebny będzie odpowiedni druk – najlepiej pobrać go z wydziału komunikacji lub z internetu. Można go też sporządzić własnoręcznie, należy jednak pamiętać, aby znalazły się na nim właściwe dane:

 • dane darczyńcy, czyli dotychczasowego właściciela oraz obdarowanego, czyli nowego współwłaściciela: imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • stopień pokrewieństwa,
 • przedmiot darowizny (w przypadku samochodu należy wpisać markę, rok produkcji, VIN, nr silnika, nr rejestracyjny),
 • wartość samochodu,
 • datę przekazania samochodu,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności samochodu,
 • oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu lub jego części,
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny samochodu lub jego części,
 • podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Akt darowizny auta musi być sporządzony w dwóch kopiach – po jednej dla każdego współwłaściciela.

Już milion Polaków wybrało mtu24.pl – Dołącz do nas!

Nie zapomnij zgłosić darowizny w urzędzie skarbowym

Darowiznę należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego, aby zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Należy jednak pamiętać, że jeśli osobą obdarowaną jest mąż, żona, córka, syn, wnuczka, wnuk, prawnuk, prawnuczka, pasierb, pasierbica, brat, siostra, ojczym lub macocha, wówczas możemy być zwolnieni z opłat. Dotyczy to jednak wyłącznie wspomnianych najbliższych członków rodziny. Jeśli tak jest, wystarczy wypełnić druk SDZ-2 i złożyć go w odpowiednim urzędzie. Mamy na to pół roku od sporządzenia aktu.

Ważną kwestią jest to, że obowiązek zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego mamy wyłącznie w momencie, kiedy jej wartość przekracza 9637 zł w okresie pięciu lat.

W przypadku, kiedy osoba obdarowana nie zalicza się do kręgu najbliższej rodziny lub w ogóle nie jest krewnym, wówczas trzeba w ciągu miesiąca od sporządzenia aktu złożyć w urzędzie wypełniony druk SD-3. Tutaj już nie unikniemy zapłaty podatku – chyba że darowizna nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Dla grupy II (dalsza rodzina) będzie to 7276 zł, a dla grupy III (osoby niespokrewnione) 4902 zł. Od każdej nadwyżki od tych kwot trzeba zapłacić podatek. Trzeba jednak pamiętać, że podatek płacimy wyłącznie od naszej części udziałów, a nie od całej wartości pojazdu czy innej darowizny.

Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego – wizyta w wydziale komunikacji

Jeśli zastanawiamy się, jak dopisać współwłaściciela do samochodu, nie możemy zapomnieć o wizycie we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Mamy na to 30 dni od sporządzenia aktu darowizny. Aby bezproblemowo przebrnąć przez urzędową procedurę, należy mieć przy sobie:

 • dokument potwierdzający przeniesienie części własności auta: umowę darowizny lub sprzedaży,
 • dowód rejestracyjny auta,
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • dowód osobisty lub paszport (cudzoziemcy spoza UE muszą zabrać paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego auta (jeśli jest wymagane),
 • aktualne ubezpieczenie OC samochodu,
 • w przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli auta prowadzi firmę, powinien przynieść KRS lub zaświadczenie z CEiDG (może być
 • wydruk ze strony internetowej).

W wydziale komunikacji muszą stawić się wszyscy współwłaściciele pojazdu. Jeśli jest to niemożliwe, każdy nieobecny musi udzielić pozostałym pisemnego pełnomocnictwa. Jest ono bezpłatne w przypadku bliskiej rodziny. W innych okolicznościach kosztuje 17 zł. W momencie, gdy urzędnik nie stwierdzi nieprawidłowości, dopisanie właściciela do dowodu rejestracyjnego odbywa się od razu.

Nie możemy także zapominać o powiadomieniu naszego ubezpieczyciela – zmianę współwłasności powinniśmy zgłosić w ciągu 14 dni.