Ubezpieczenia komunikacyjne

Jak wyrejestrować auto krok po kroku?

Dowiedz się, jak wyrejestrować auto.

6 maja 2022

Kiedy samochód został skradziony albo gdy oddajemy go do kasacji, obowiązkiem właściciela jest jego wyrejestrowanie. Sytuacji, kiedy należy to zrobić, jest więcej i warto mieć je na uwadze. W przeciwnym razie UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, uzna, że pojazd wciąż jest użytkowany i nałoży karę za brak aktualnego OC. Sprawdźmy więc, jak wyrejestrować auto krok po kroku.

Kiedy trzeba wyrejestrować samochód i co należy w tym kierunku zrobić?

Wyrejestrowanie pojazdu musi nastąpić w kilku sytuacjach. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nią auto należy wyrejestrować jeśli zostało:

  • skradzione,
  • oddane do kasacji,
  • trwale i całkowicie utracone,
  • wycofane z obiegu,
  • przekazane do stacji demontażu pojazdów albo do punktu zbierania odpadów.

Jeśli samochód zostanie wyrejestrowany, nie ma możliwości jego ponownego zarejestrowania. Do wyjątków należą sytuacje: odzyskania auta po kradzieży, auta wywiezionego lub sprzedanego za granicą, auta zabytkowego, ciągników i przyczep rolniczych.

W celu wyrejestrowania pojazdu trzeba udać się do urzędu komunikacji odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek. Dokument jest identyczny jak w przypadku rejestracji samochodu, a w nagłówku wystarczy wykreślić odpowiednie zwroty. Można go pobrać wcześniej ze strony rządowej, wydrukować i wypełnić. Jeśli nie mamy takiej możliwości, druki są dostępne na miejscu. Należy pamiętać, aby mieć przy sobie dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. W niektórych przypadkach będą potrzebne również dodatkowe dokumenty, wszystko zależy jednak od powodu wyrejestrowania samochodu.

Wyrejestrowanie pojazdu – ile kosztuje oraz jak długo trwa?

Wiemy już, jak wyrejestrować samochód, ale o czym jeszcze musimy pamiętać, aby cały proces przebiegł bezproblemowo? Jeśli składamy wniosek osobiście, opłata skarbowa wynosi 10 zł. Jeśli sami nie możemy się stawić w urzędzie, może go dostarczyć pełnomocnik. Wiąże się to z koniecznością wypełniania dodatkowego dokumentu oraz wyższą opłatą w kwocie 17 zł. Wyjątek stanowi upoważnienie osoby blisko spokrewnionej – w takim przypadku opłata nie będzie wyższa.

Zgodnie z ustawą, wniosek powinien zostać rozpatrzony w trybie natychmiastowym, a czas oczekiwania nie może przekroczyć jednego miesiąca lub w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw – dwóch miesięcy. W sytuacji, kiedy wniosek zostanie odrzucony, możemy odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od momentu jej wydania.

Już milion Polaków wybrało mtu24.pl – Dołącz do nas!

Jak wyrejestrować pojazd – niezbędne dokumenty

Zawsze należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Poza tym musimy pamiętać o innych dokumentach, zależnych od powodu wyrejestrowania samochodu. Poniżej znajduje się zestawienie dokumentów, które trzeba przygotować w poszczególnych sytuacjach.

Kradzież pojazdu:

  • zaświadczenie wydane przez policję, potwierdzające kradzież,
  • samodzielnie napisane oświadczenie,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu (jeśli była wydana).

Wywóz pojazdu za granicę:

  • dokument potwierdzający zbycie pojazdu,
  • kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

Kasacja pojazdu za granicą:

  • dokument potwierdzający kasację,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu (jeśli była wydana),
  • tablice rejestracyjne.

Trwała utrata pojazdu:

  • dokument potwierdzający trwałą utratę pojazdu,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu (jeśli była wydana),
  • dowód wpłaty na rzecz gminy,
  • tablice rejestracyjne.

Wycofanie pojazdu z obiegu:

  • dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obiegu,
  • dokument potwierdzający wykupienie wycofanego pojazdu,
  • kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu.

Przekazanie auta do stacji demontażu:

  • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu (jeśli była wydana),
  • tablice rejestracyjne.

Jeśli brakuje któregoś z wymaganych dokumentów, powinniśmy złożyć stosowne oświadczenie. W przypadku złożenia fałszywych zeznań, właścicielowi samochodu grozi odpowiedzialność karna.

Sprzedaż auta a jego wyrejestrowanie

Jeśli sprzedajemy pojazd, wciąż pozostaje on zarejestrowany. Musimy jednak zgłosić sprzedaż nie tyle do ubezpieczyciela, ale również do wydziału komunikacji. Jeśli chodzi o wydział komunikacji, mamy na to 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu. W przypadku ubezpieczyciela, jest to tylko 14 dni. Jeśli tego nie zrobimy, towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, że nadal jesteśmy w posiadaniu auta. Jeśli – na przykład – polisa nie została opłacona w całości, a nowy właściciel nie opłaci kolejnej raty składki, ponosimy z nim wspólną odpowiedzialność finansową, aż do dnia zgłoszenia sprzedaży pojazdu do towarzystwa.