Komunikacja

Kolizja na drodze – kto straci zniżki: kierowca czy właściciel auta

Komu należy się odszkodowanie?

20 czerwca 2022

Zdarza się, że czasem pożyczamy komuś swój samochód. Robimy to w dobrej wierze – pomagamy i liczymy na to, że nasze auto wróci w niezmienionym stanie. Niestety, bywa i tak, że nasz znajomy spowoduje wypadek. Co wtedy? Kto traci zniżki – kierowca czy właściciel?

Kierowca spowodował szkodę – czy musi zapłacić za naprawę właścicielowi pojazdu?

Z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika, że ubezpieczenie jest przypisane do pojazdu, a nie do osoby, która prowadzi samochód. Dlatego też, po spowodowaniu wypadku lub kolizji, zakład ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa OC, jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie obejmuje zarówno posiadacza pojazdu, jak i kierowcę. Jak czytamy w art. 35 ustawy: „Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu” [1].

Czy w związku z tym jest szansa na zwrot pieniędzy od osoby, która doprowadziła do wypadku pożyczonym pojazdem? Oczywiście, że tak, ale zależy to przede wszystkim od dobrej woli sprawcy zdarzenia. Jeżeli uszkodzenia pojazdów biorących udział w kolizji byłyby niewielkie – chociażby w postaci delikatnych otarć – to sprawca może samodzielnie pokryć koszty naprawy. Jest to korzystniejsze dla właściciela pojazdu, który nie straci wtedy zniżek za bezszkodową jazdę.

Sprawa nieco się komplikuje w momencie, gdy doszło do poważnego wypadku, wskutek którego powstały szkody o wartości wielu tysięcy złotych. Wówczas odszkodowanie z OC może nam bardzo pomóc w pokryciu kosztów naprawy. Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji będzie porozumienie się z kierowcą, aby zapłacił różnicę w cenie OC – po prostu będzie musiał oddać nadwyżkę, którą właściciel musi ponieść w związku z utratą zniżek. Ostatecznością jest wejście na drogę sądową.

Już milion Polaków wybrało mtu24.pl – Dołącz do nas!

Czy ubezpieczyciel musi wiedzieć o tym, kto kierował autem?

Tak, ubezpieczyciel musi wiedzieć, kto prowadził samochód w momencie zdarzenia. Za najbardziej ryzykowne uznaje się bowiem obejmowanie ochroną pojazdów, które będą w użytkowaniu osób między 18. a 25. rokiem życia. Są to młodzi kierowcy, którzy często znajdują się na szczycie statystyk, dotyczących sprawców kolizji.

Zastanawiając się więc, kto traci zniżki OC – kierowca czy właściciel, musimy pamiętać, że ochroną objęty jest pojazd, a nie kierowca. W związku z tym, jeśli auto jest w posiadaniu doświadczonego kierowcy, ale prowadzić je będzie młoda osoba, która dopiero co odebrała prawo jazdy, ubezpieczyciel może w takim przypadku podnieść składkę za ubezpieczenie.

Kto traci zniżki – kierowca czy właściciel?

Kiedy kierujący jedynie korzysta z samochodu i przy okazji spowoduje szkodę, zazwyczaj to nie on będzie ponosił odpowiedzialność. Próbując jednak możliwie najdokładniej odpowiedzieć na pytanie, kto traci zniżki OC – kierowca czy właściciel, należy pamiętać, że są pewne sytuacje, w których jednak to kierujący będzie pociągnięty do odpowiedzialności.

Kiedy zatem ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może domagać się zwrotu odszkodowania tylko od kierowcy? Jest kilka przypadków, które fachowo określa się regresem ubezpieczeniowym. Konsekwencje mogą dotknąć kierowcy, który:

  • doprowadził do wypadku umyślnie,
  • uciekł z miejsca wypadku,
  • prowadził samochód, nie mając uprawnień,
  • złamał przepisy ruchu drogowego,
  • był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  • ukradł pojazd.

Właściciele skradzionych pojazdów, w przypadku, gdy złodziej spowoduje wypadek, nie zostaną obciążeni utratą zniżek. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że kiedy pożyczamy auto – komuś lub od kogoś – musimy uważać bardziej niż zwykle. Ostrożność przede wszystkim!

 

[1]Źródło: https://sip.lex.pl/