Komunikacja

Pasy bezpieczeństwa – poznaj obowiązujące przepisy

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo podczas podróży!

16 stycznia 2023

Dbanie o bezpieczeństwo w trakcie podróży to podstawa, która może uratować życie. Doskonałym tego przykładem jest zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Czy jednak pasy w trakcie jazdy zawsze są obowiązkowe? Zobacz, jak kwestia pasów bezpieczeństwa jest regulowana przez prawo.

Pasy bezpieczeństwa – czy są konieczne podczas jazdy?

Co roku na polskich drogach w wypadkach samochodowych ginie kilka tysięcy osób – kierowców i pasażerów. W 2021 roku liczba zgonów z tego powodu wyniosła 2245 osób [1]. Istnieje wiele działań, realizowanych są w trosce o poprawę bezpieczeństwa na drogach. Ich efektem ma być ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych. Często jednak największym zagrożeniem możemy być my sami i ludzie dookoła. Potwierdza to wciąż niestety istniejący problem z jazdą w stanie nietrzeźwości czy unikanie zapinania pasów bezpieczeństwa.

Zapinanie pasów może uratować życie. Jeszcze kilka dekad temu musieliśmy takiemu stanowisku po prostu zaufać. Dziś jednak można zobaczyć publikowane w sieci dokładne testy zderzeniowe, które pokazują stopień uszkodzeń ciała kierowców i pasażerów przy zapiętych pasach oraz bez nich. Różnice są diametralne. Według badań zapięcie pasów w trakcie wypadków zmniejsza ryzyko śmierci nawet o połowę.

Zobacz też: Od kiedy dziecko może jeździć bez fotelika?

Wychodząc z założenia, że najważniejsza jest ochrona życia – własnego i innych uczestników ruchu drogowego – w Polsce, jak i w większości państw członkowskich Unii Europejskiej, istnieje obowiązek zapinania pasów. Nakaz ten ma charakter powszechny i obligatoryjny, chociaż ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa mają swoją podstawę prawną w art. 39 Ustawy o ruchu drogowym. Zgodnie z pkt. 1 ww. artykułu “Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ustępu 3, 3b i 3c”.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas!

Obowiązek zapinania pasów – czy dotyczy wszystkich?

Prawo dokładnie reguluje to, kiedy bezwzględnie należy zapinać pasy bezpieczeństwa. Przepisy wyodrębniają jednak zarówno grupę osób zwolnionych z tego obowiązku, jak i okoliczności, które mogą z niego zwalniać. Pasy bezpieczeństwa w samochodzie (przepisy – art. 39 Ustawy o ruchu drogowym, pkt. 2) nie muszą być zapinane między innymi przez:

  • osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa,
  • kobiety w widocznej ciąży,
  • kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera,
  • instruktora jazdy lub egzaminatora w trakcie szkolenia lub egzaminowania,
  • funkcjonariuszy służb porządkowych (m.in. policjantów, funkcjonariuszy ABW, SWW, CBA) podczas przewożenia zatrzymanych.

Powyższa lista nie jest kompletna. Ustawa przewiduje jeszcze inne wyjątki. W praktyce więc nie każdy jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa.4

Przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa szczegółowo określają obowiązek korzystania z nich przez dzieci. Ustawa (pkt. 3, 3a, 3b, 3c) określa sytuacje, w których możliwe jest przewożenie dziecka, np. taksówką samochodową kategorii M1, bez fotelika, ale z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

Brak zapiętych pasów – czy grozi mandatem?

Obowiązek zapinania pasów jest sankcjonowany, co oznacza, że za brak zapiętych pasów przewidziane są odpowiednie środki dyscyplinujące. W tym przypadku wypisywany jest mandat karny na wysokość 100 złotych oraz przyznawane są 2 punkty karne. Najczęściej do stwierdzenia niezapiętych pasów dochodzi podczas rutynowych kontroli związanych między innymi z przeciwdziałaniem nietrzeźwości na drogach. Warto jednak pamiętać o tym, że funkcjonariusz policji może zatrzymać pojazd po zidentyfikowaniu braku zapiętych pasów przez kierowcę i/lub pasażerów.

Zobacz też: Przewóz osób samochodem prywatnym a carpooling. Przepisy i ubezpieczenie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy w pojeździe przewożona jest osoba bez zapiętych pasów. Wówczas odpowiedzialność spoczywa zarówno na pasażerze, jak i kierowcy. Pasażer otrzyma mandat w wysokości 100 złotych, a kierowca “za przewożenie pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa” mandat w wysokości 100 złotych i 5 punktów karnych. Jeżeli zaś kierowca również nie miał zapiętych pasów, ostatecznie na jego konto trafi aż 7 punktów karnych (przy założeniu, że przewozi jednego pasażera bez zapiętych pasów), a łączna kara finansowa wyniesie 200 złotych. Chociaż to bezpieczeństwo i życie własne oraz podróżujących jest najistotniejsze, przy podejmowaniu decyzji o zapięciu pasów bezpieczeństwa warto wziąć również pod uwagę ewentualne kary!

 

[1] Źródło: Forsal.pl