Komunikacja

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?

Dowiedz się, dlaczego warto rozważyć jego zakup ubezpieczenia NNW.

14 stycznia 2021

Każdemu kierowcy może przydarzyć się wypadek. Nikt nie zakłada takiego scenariusza, ale one i tak się przytrafiają. Właśnie dlatego warto w ramach ubezpieczenia samochodu zastanowić się nie tylko nad wyborem obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale też nad ubezpieczeniami dodatkowymi. Należy do nich m.in. ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (w skrócie NNW).

Zgodnie z definicją znajdującą się w OWU mtu24.pl nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w którego wyniku osoba ubezpieczona doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła.

O ile mamy wpływ na własne zachowania na drodze, o tyle inni uczestnicy ruchu potrafią nas zaskoczyć. Właśnie dlatego warto przemyśleć wybór ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów w mtu24.pl.

Już milion Polaków wybrało mtu24.pl - Dołącz do nas!

Oto 6 powodów, dla których warto wykupić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 1. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów chroni zarówno kierowcę, jak i pasażera. Umowa z ubezpieczycielem w przypadku ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie dotyczy konkretnych osób, lecz pasażerów, którzy przebywali w samochodzie w czasie zdarzenia. Oznacza to, że nawet jeśli to nie Ty prowadziłeś własny samochód, a np. któryś z członków Twojej rodziny, oni również są objęci ubezpieczeniem NNW.
 2. Ubezpieczenie NNW zakres terytorialny. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w mtu24.pl jest propozycją dla osób, które często podróżują – także poza granice Polski.
 3. Ubezpieczenie NNW nie chroni jedynie w razie wypadku drogowego. NNW obejmuje również zdarzenia związane ze zwykłym użytkowaniem pojazdu, nie tylko w sytuacji kolizji na drodze. Może to być np. upadek przy wysiadaniu z samochodu.
 4. Ubezpieczenie NNW jest wypłacane niezależnie od świadczeń wypłacanych z OC sprawcy wypadku. Świadczenia w ramach ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków są wypłacane niezależnie od odszkodowania w ramach polisy OC sprawcy. Są to więc dodatkowe fundusze, które trafiają bezpośrednio do Ciebie po wypadku.
 5. Ubezpieczenie NNW możesz wykupić online. Po prostu – wykupienie ubezpieczenia NNW online zajmuje dosłownie chwilę – wykupisz je razem z ubezpieczeniem samochodu!
 6. Wypłata świadczenia NNW nie wpływa na Twoją szkodowość. Dzięki temu nie tracisz zniżek związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem OC!

Zobacz też: Jak zabezpieczyć auto przed kradzieżą lub innym nieprzewidzianym zdarzeniem?

Ubezpieczenie NNW – co obejmuje?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej – ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko skutki zdarzeń, które wynikły na skutek stłuczki czy zderzenia z innym samochodem, ale także wypadki powstałe podczas użytkowania samochodu. Świadczenia wypłacane są za powstały trwały uszczerbek na zdrowiu.

Świadczenia z ubezpieczenia NNW będą wypłacane w sytuacjach takich jak np.:

 • przytrzaśnięcie palców drzwiami,
 • wypadek podczas tankowania samochodu,
 • nieszczęśliwe wypadki które mogą zdarzyć się podczas postoju w trakcie podróży.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych mtu24.pl.

Zakres świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku

Zgodnie z OWU wykupienie ubezpieczenia NNW gwarantuje:

 • wypłatę świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego,
 • wypłatę świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu
 • wypłatę 1 ‰ sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy lub nauki od 10. dnia po nieszczęśliwym wypadku w przypadku czasowej niezdolności do pracy,
 • zwrot udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych na terytorium Polski i niezbędnych z medycznego punktu widzenia (do 30 % sumy ubezpieczenia).