Komunikacja

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – ile punktów karnych można otrzymać?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy pieszy ma pierwszeństwo

3 czerwca 2024

W Polsce nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych jest zagrożone mandatem, punktami karnymi, a w skrajnych przypadkach wysoką karą grzywny nakładaną przez sąd. Chcesz dowiedzieć się, kiedy pieszy ma pierwszeństwo na przejściu? Co grozi kierowcy za nieustąpienie pierwszeństwa? W tym artykule poruszyliśmy wiele kwestii związanych z pierwszeństwem pieszych i konsekwencjami nieprzepuszczania przechodniów przed samochodem.

 1. Pierwszeństwo na pasach – przepisy
 2. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – co za to grozi?
 3. Czy pieszy zbliżający się do przejścia ma pierwszeństwo?
 4. Pierwszeństwo na pasach – jakie są obowiązki pieszych?
 5. Przejście dla pieszych z wysepką – kto ma pierwszeństwo?

Pierwszeństwo na pasach – przepisy

Pierwszeństwo pieszych na pasach jest regulowane przez przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 1 czerwca 2021 roku. Zgodnie z Art. 13 tego aktu prawnego „Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”

Warto też dodać, że z definicji pierwszeństwa na pasach wynika, że pieszy jest zobligowany do zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez: jezdnię, drogę dla rowerów, torowisko.

Ważne!

Przechodzenie przez jezdnię lub drogę rowerową poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko wtedy, kiedy odległość od przejścia jest większa niż 100 metrów.

Dodatkowo pieszy jest zobligowany do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom, jeśli zamierza przekroczyć drogę w miejscu poza dedykowanym przejściem dla ruchu pieszych.

Nowelizacja przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszego na pasach wymusza na kierowcach zachowanie szczególnej ostrożności podczas dojeżdżania do oznaczonego przejścia. W takiej sytuacji kierujący mają obowiązek przepuszczenia pieszego, nawet jeśli ten nie znajduje się jeszcze na przejściu.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – co za to grozi?

Konsekwencje nieuwagi mogą być poważne. Kierowcy muszą liczyć się z ryzykiem nałożenia na nich mandatu karnego w wysokości do 3000 złotych za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście.

Mandat w kwocie 3000 złotych obowiązuje w przypadku dopuszczenia się kolejnego przewinienia kierowcy w ciągu dwóch lat. Pierwsze nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu to mandat karny w wysokości 1500 złotych.

Szczegółowe regulacje i wysokości mandatów karnych za nieustąpienie pierwszeństwa znajdziesz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Mandat karny w wysokości do 3 000 złotych obowiązuje też w przypadku nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu:

 • podczas cofania pojazdem,
 • podczas poruszania się pojazdem w strefie zamieszkania,
 • w trakcie włączania się do ruchu,
 • podczas przejeżdżania przez chodnik lub drogę dla pieszych,
 • podczas skrętu w drogę poprzeczną i przejeżdżaniu przez drogę dla pieszych.

W zależności od popełnionego wykroczenia nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu może skutkować wysokim mandatem oraz nałożeniem nawet do 15 punktów karnych na kierującego.
Jeśli doszłoby do wypadku z udziałem pieszego i koniecznością leczenia ambulatoryjnego, sprawa zostanie skierowana do sądu, a kierowca może zostać ukarany grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. Zgodnie z Art. 177 Kodeksu Karnego spowodowanie nieumyślnego wypadku, w którym poszkodowana osoba odniosła obrażenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas

Czy pieszy zbliżający się do przejścia ma pierwszeństwo?

Prawo o ruchu drogowym jasno wskazuje, że pieszy ma zawsze pierwszeństwo podczas przechodzenia i wtedy, kiedy ma zamiarskorzystać z oznaczonego przejścia dla pieszych. W takich miejscach kierowcy zawsze są zobligowani do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Kiedy pieszy ma pierwszeństwo przed kierowcą?

 • Gdy pieszy przechodzi przez oznaczone przejście – w takiej sytuacji kierowca zawsze ma obowiązek zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa.
 • Jeśli na przejściu dla pieszych świeci się sygnalizator warunkowego skrętu – wtedy kierujący musi zachować szczególną ostrożność i przepuścić pieszego.

Osoba piesza przechodząca poza oznaczonym przejściem dla pieszych w odległości minimum 100 metrów od najbliższego przejścia jest zobligowana do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po drodze. W takiej sytuacji kierowcy nie mają obowiązku przepuszczania pieszego. To mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Pierwszeństwo na pasach – jakie są obowiązki pieszych?

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym piesi są zobligowani do każdorazowego zachowania należytej ostrożności podczas przechodzenia przez przejścia dla pieszych. Warto zaznaczyć, że piesi nie mogą legalnie przechodzić przez drogę dwujezdniową w obszarze zabudowanym w miejscach, gdzie nie ma wyznaczonego przejścia.

Podczas przechodzenia przez jezdnię piesi powinni:

 • zrezygnować z korzystania z urządzeń elektronicznych,
 • rozejrzeć się, zanim rozpoczną przejście przez jezdnię.

Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone wyłącznie wtedy, kiedy nie spowoduje zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego lub nie utrudni ruchu pojazdów.

Zgodnie z Art. 14 Prawa o ruchu drogowym pieszym zabrania się wchodzenia na jezdnię spoza pojazdów ograniczających widoczność oraz bezpośrednio pod jadący pojazd – także na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Przejście dla pieszych z wysepką – kto ma pierwszeństwo?

Na drogach dwujezdniowych rozdzielonych wysepką przejście na każdej jezdni uważane jest za przejście odrębne. W praktyce oznacza to, że kierowcy poruszający się dalszym pasem ruchu muszą ustąpić pierwszeństwa dopiero wtedy, kiedy pieszy zbliża się do krańca środkowej wysepki.

Przykładowo: pieszy wchodzący na pierwszą część przejścia dla pieszych przed wysepką nie wymusza konieczności zatrzymania się pojazdów na dalszym pasie ruchu za wysepką. Dopiero pieszy zbliżający się do przejścia za wysepką np. tuż przy jej krawędzi będzie mieć pierwszeństwo. W takiej sytuacji kierujący pojazdami muszą zatrzymać się i umożliwić pieszemu swobodne przejście na drugą stronę.