Ubezpieczenia komunikacyjne

Potrącenie na pasach – jak się zachować?

Co robić, by pomoc jak najszybciej dotarła do poszkodowanych? Poradnik.

10 kwietnia 2022

Wypadek na pasach nie należy do rzadkości. Wystarczy chwila nieuwagi którejś ze stron, zła widoczność, fatalne warunki atmosferyczne czy śliska nawierzchnia. To bardzo niebezpieczne zdarzenie, ponieważ w najlepszym wypadku pieszy można doznać niewielkich obrażeń na ciele. Niestety, zdarzają się także dużo gorsze konsekwencje, Co grozi kierowcy za potrącenie na pasach?

Statystyki nie kłamią

Zacznijmy od tych, którzy najbardziej ucierpią w takiej sytuacji, czyli pieszych. Okazuje się, że nie zawsze są oni bez winy. Jak pokazują policyjne statystyki za 2021 rok, piesi byli winni 1218 wypadków, co stanowi 5,3% ogółu. W ich wyniku śmierć poniosło 241 osób, a obrażenia odniosło 1007 osób. Najczęstszymi przyczynami wypadków z winy pieszych było:

  • wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – 614 wypadków (tj. 50,4% wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych),
  • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 139 wypadków (11,4%),
  • wejście na jezdnię na czerwonym świetle – 106 wypadki (8,7%),
  • wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 145 wypadków (11,9%).

W 2021 roku policja odnotowała 4755 wypadków z udziałem osób pieszych, w których zginęło aż 527 osób, a 4304 odniosło obrażenia ciała. Większość zdarzeń została zakwalifikowana jako „najechanie na pieszego”. Typowych potrąceń było w ubiegłym roku 4571 – ich skutkiem było 514 zgonów oraz 4133 osób rannych. Głównymi przyczynami wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściach. [1]

Należy pamiętać, że od 1 czerwca 2021 roku w życie weszły nowe przepisy ruchu drogowego, które obligują kierowcę do bezwzględnego udzielenia pierwszeństwa pieszym na pasach – nawet, gdy dopiero się do nich zbliżają.

Potrącenie na pasach – co grozi kierowcy?

Według prawa potrącenie przez samochód – bez względu na to, czy doszło do niego na pasach, czy w miejscu nieoznakowanym – jest przestępstwem. Mówi o tym art. 177 Kodeksu karnego. Wymiar kary może być różny – wszystko zależy od okoliczności zdarzenia oraz obrażeń, których doznał poszkodowany pieszy.

Jeśli poszkodowany w wyniku wypadku doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zginął na skutek potrącenia, kierowca może otrzymać karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 15 lat. Natomiast w przypadku, kiedy pieszy doznał lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu, sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

W Polsce jednak takie kary spotykają wyłącznie tych, którzy rażąco naruszyli przepisy ruchu drogowego. Częściej zapada wyrok w zawieszeniu. Wynika to jednak z okoliczności zdarzenia – jednak jeśli do wypadku dojdzie w momencie, kiedy kierujący jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, sądy nie są pobłażliwe i nakładają możliwie wysokie kary. W zależności od skutków zdarzenia, może to być od 2 do 12 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Już milion Polaków wybrało mtu24.pl – Dołącz do nas!

Wypadek na pasach – co mówi prawo?

Potrącenie na pasach – lub poza nimi – może się skończyć bardzo źle dla winnego tego zdarzenia. Wszystko zostało bardzo jasno określone w Kodeksie karnym oraz Kodeksie wykroczeń:

  • Zarzut popełnienia wykroczenia z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
  • Zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177 § 1 Kodeksu karnego: Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • Zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177 § 2 Kodeksu karnego: Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • Zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178. § 1 Kodeksu karnego: Sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Zobacz też: Sprawca uciekł z miejsca kolizji – co zrobić?

Potrąciłem pieszego – jak się zachować?

W momencie, gdy dojdzie do potrącenia na pasach – lub w innym miejscu – należy bezwzględnie powiadomić policję oraz wezwać karetkę. Istnieje również obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanym. Co więcej, nie można zmieniać ustawienia pojazdów, zbierać z jezdni szkła, kawałków zderzaków oraz innych elementów. Jeśli nastąpiło gwałtowne hamowanie, dobrze jest zaznaczyć jego początkowe miejsce lub zrobić zdjęcie. Świadkowie również mają swoje obowiązki – muszą poczekać na przyjazd policji.

Osoba, która weźmie na siebie odpowiedzialność za udzielenie pomocy poszkodowanym, do momentu przyjazdu służb ratunkowych jest kierującym działaniami ratowniczymi i należy bezwarunkowo podporządkować się jej zaleceniom.

 

[1] źródło: https://statystyka.policja.pl/download/20/381967/Wypadkidrogowe2021.pdf