Ubezpieczenie bagażu w podróży

Ubezpieczony bagaż lotniczy

Kup za jedyne 2 zł

  • Nie przejmuj się utraconym bagażem
  • Nawet jeśli to przewoźnik zgubił Twoje rzeczy
  • Zapewnij sobie spokój w podróży za niewielką cenę

Ubezpieczenie obejmuje wypłatę odszkodowania za utratę, zniszczenie, uszkodzenie przedmiotów, które zwyczajowo zabierane są w podróż.

Ochroną objęte są:

  • odzież i inne przedmioty osobiste,
  • przenośny sprzęt fotograficzny lub do rejestracji wideo, urządzenia elektroniczne, zegarki oraz instrumenty muzyczne,
  • wózki dziecięce, wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Korzyści

Pomoc w przypadku utraty dokumentów lub środków płatniczych

Zwrot kosztów artykułów pierwszej potrzeby

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Zakres pakietu

Suma ubezpieczenia 2 000 zł 4 000 zł
Cena* od 2 zł od 4 zł

*Powyższa cena została wyliczona dla jednej osoby podróżnej, na czas podróży wynoszący 4 dni (zakres terytorialny – Europa).

przesun lewo/prawo

Pytania i odpowiedzi

Tak, pod warunkiem zgłoszenia kradzieży jednostce policji w kraju, w którym doszło do zdarzenia.

Jeżeli dojdzie do udokumentowanej zwłoki w dostarczeniu bagażu lotniczego do miejsca pobytu Ubezpieczonego, przekraczającej 5 godzin (wynikającej z winy licencjonowanego przewoźnika), pokryjemy koszty artykułów pierwszej potrzeby niezbędnych w podróży.

ERGO Hestia nie wypłaci odszkodowania za szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu. Takie roszczenie powinno być skierowane do przewoźnika, który spowodował uszkodzenie (np. linie lotnicze).

Pliki do pobrania