Ubezpieczenie bagażu w podróży

mtu24.pl ubezpieczenie bagażu

Kup za jedyne 2 zł

  • Nie przejmuj się utraconym bagażem
  • Nawet jeśli to przewoźnik zgubił Twoje rzeczy
  • Zapewnij sobie spokój w podróży za niewielką cenę

Ubezpieczenie obejmuje wypłatę odszkodowania za utratę, zniszczenie, uszkodzenie przedmiotów, które zwyczajowo zabierane są w podróż.

Ochroną objęte są:

– odzież i inne przedmioty osobiste,

– przenośny sprzęt fotograficzny lub do rejestracji wideo, urządzenia elektroniczne, zegarki oraz instrumenty muzyczne,

– wózki dziecięce, wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Korzyści

Pomoc w przypadku utraty dokumentów lub środków płatniczych

Zwrot kosztów artykułów pierwszej potrzeby

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Zakres pakietu

Suma ubezpieczenia 2 000 zł 4 000 zł
Cena* od 2 zł od 4 zł

*Powyższa cena została wyliczona dla jednej osoby podróżnej, na czas podróży wynoszący 4 dni (zakres terytorialny – Europa).

przesun lewo/prawo

Pytania i odpowiedzi

Tak, pod warunkiem zgłoszenia kradzieży jednostce policji w kraju, w którym doszło do zdarzenia.

Jeżeli dojdzie do udokumentowanej zwłoki w dostarczeniu bagażu lotniczego do miejsca pobytu Ubezpieczonego, przekraczającej 5 godzin (wynikającej z winy licencjonowanego przewoźnika), pokryjemy koszty artykułów pierwszej potrzeby niezbędnych w podróży.

ERGO Hestia nie wypłaci odszkodowania za szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu. Takie roszczenie powinno być skierowane do przewoźnika, który spowodował uszkodzenie (np. linie lotnicze).

OWU