Komunikacja

Zgubienie lub kradzież tablic rejestracyjnych – co robić w tej sytuacji?

Zgubione tablice rejestracyjne? Podpowiadamy co zrobić w takiej sytuacji.

11 marca 2024

Zgubiona tablica rejestracyjna to częsty problem kierowców, którzy podróżują po publicznych drogach w trudnych warunkach. Często zdarza się też, że zgubienie tablic rejestracyjnych jest wynikiem nieprawidłowego montażu lub uszkodzenia uchwytów montażowych w pojeździe. Gdzie zgłosić zgubienie tablicy rejestracyjnej albo kradzież? W tym poradniku przygotowaliśmy kilka wskazówek, jak postępować w razie kradzieży lub utraty tablic rejestracyjnych pojazdu.

 1. Jaka jest rola tablic rejestracyjnych?
 2. Jakie kary grożą za brak tablic rejestracyjnych?
 3. Co zrobić po zgubieniu tablicy rejestracyjnej?
 4. Co jest potrzebne do wyrobienia duplikatu tablic rejestracyjnych?
 5. Koszt duplikatów tablicy rejestracyjnej
 6. Ubezpieczenie auta bez tablic rejestracyjnych
 7. Zgubienie tablic rejestracyjnych – podsumowanie

Jaka jest rola tablic rejestracyjnych?

Tablice rejestracyjne są znakami, które identyfikują wszystkie pojazdy mechaniczne uprawnione do poruszania się po drogach publicznych. W Polsce i w krajach Unii Europejskiej oznaczenia występują w formie kombinacji cyfr oraz liter i dotyczą konkretnego regionu zamieszkania właściciela pojazdu. Tablice rejestracyjne umieszczamy z przodu oraz tyłu pojazdu.

Zgodnie z przeznaczeniem oznaczenia definiują lokalizację rejestracji auta lub innego sprzętu mechanicznego. Są też identyfikatorem, który pozwala organom ścigania na łatwiejsze poszukiwanie pojazdu.

Szczegółowe wytyczne odnośnie do umiejscowienia oraz produkcji tablic rejestracyjnych znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

Jakie kary grożą za brak tablic rejestracyjnych?

Zgubiona tablica rejestracyjna, która nie zostanie zgłoszona do urzędu, generuje liczne problemy dla właścicieli samochodów, motocykli i innych pojazdów. W razie kontroli drogowej kierującemu grozi nałożenie mandatu karnego w wysokości do 5 tysięcy złotych. Funkcjonariusz policji może też odebrać dowód rejestracyjny.

Jeśli zgubiona tablica rejestracyjna nie zostanie zgłoszona do urzędu, auto musi zostać odstawione na parking aż do wyjaśnienia sprawy. W Polsce nie można jeździć pojazdami bez tablic rejestracyjnych.

Taryfikator mandatów przewiduje też inne kary finansowe z tytułu wykroczeń takich, jak:

 • nieutrzymanie tablic rejestracyjnych w czystości i dobrym stanie technicznym – 100 złotych,
 • nieprawidłowy montaż tablic rejestracyjnych – 300 złotych,
 • ozdabianie lub zakrywanie tablic rejestracyjnych – 500 złotych.

Pamiętaj, że domowe sposoby na zastępowanie zgubionej tablicy rejestracyjnej auta są bezwartościowe. W świetle Kodeksu karnego wciąż możemy otrzymać mandat karny. W skrajnych przypadkach narażamy się też na konieczność odholowania pojazdu na parking.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas!

Co zrobić po zgubieniu tablicy rejestracyjnej?

Zgubiona tablica rejestracyjna pojazdu to nie koniec świata. Musisz jednak wiedzieć, jak postąpić w takiej sytuacji. Doszło do zgubienia tablicy rejestracyjnej lub podejrzewasz jej kradzież? Zgłoś ten fakt do wydziału komunikacji. W tym celu udaj się do urzędu stosownego do swojego miejsca zamieszkania.

Na początek spróbuj odnaleźć zgubione tablice rejestracyjne. Podczas wizyty w urzędzie może się okazać, że ktoś je znalazł i przekazał do wydziału komunikacji. Tablic z rejestracją pojazdu możesz też szukać: na miejscu kolizji lub wypadku, na parkingach oraz wzdłuż dróg.

Co zrobić, jeśli nie znajdziesz zgubionej tablicy rejestracyjnej? Złóż wniosek o wydanie duplikatu.

Co jest potrzebne do wyrobienia duplikatu tablic rejestracyjnych?

Zgubiona rejestracja auta lub motocykla wymaga natychmiastowej reakcji. Niestety bez takiego oznaczenia nie możesz poruszać się legalnie swoim pojazdem. W celu wyrobienia duplikatów tablicy rejestracyjnej potrzebujesz:

 • dowodu rejestracyjnego,
 • karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • aktualnego OC,
 • dowodu tożsamości,
 • oświadczenia o zrozumieniu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeśli zgubisz tylko jedną tablicę rejestracyjną, musisz zabrać tę drugą podczas składania wniosku o duplikat. W przeciwnym razie urzędnik nie będzie w stanie przyjąć wniosku. Kiedy otrzymasz wtórnik tablic, wtedy na dotychczasowej zostanie naklejona nowa naklejka homologacyjna.

Koszt duplikatów tablicy rejestracyjnej

Co zrobić, kiedy zauważymy zgubioną tablicę rejestracyjną? Bezwzględnie zgłośmy ten fakt do wydziału komunikacji. Niezbędne będzie wyrobienie duplikatu zagubionej rejestracji. Koszty takich działań są zależne od tego, ile tablic zostało skradzionych lub zgubionych. Cennik obowiązujący w Polsce wygląda następująco:

 • jeden duplikat standardowej tablicy – 40 zł.
 • dwa duplikaty standardowej tablicy – 80 zł.
 • jeden duplikat zabytkowej tablicy – 50 zł.
 • dwa duplikaty zabytkowej tablicy – 80 zł.
 • jeden duplikat indywidualnej tablicy – 40 zł.
 • dwa duplikaty indywidualnej tablicy – 80 zł.

Wybierając się do wydziału komunikacji po duplikaty zgubionych tablic rejestracyjnych, przygotuj się na powyższe wydatki. Wniosek o duplikat może też złożyć osoba trzecia w naszym imieniu. To generuje dodatkowe koszty w kwocie 17 złotych za pełnomocnictwo.

Uwaga! Oczekując na duplikaty tablic rejestracyjnych, NIE MOŻESZ legalnie jeździć. Ten problem rozwiążesz, płacąc za tymczasowe tablice rejestracyjne. To koszt zaledwie 30 złotych.

Ubezpieczenie auta bez tablic rejestracyjnych

Zgodnie z polskim prawem, jeśli sprowadzisz samochód bez tablic rejestracyjnych, możesz legalnie zarejestrować go w wydziale komunikacji, a następnie wykupić ubezpieczenie OC. Możesz też ubezpieczyć niezarejestrowany samochód. To możliwe tylko wtedy, kiedy masz zamiar dokonać rejestracji w najbliższym czasie.

Każdy właściciel pojazdu jest zobligowany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji. To zgodne z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i PBUK.

Zgubienie tablic rejestracyjnych – podsumowanie

Co zrobić w przypadku utraty tablic rejestracyjnych? Wystarczy czym prędzej udać się do wydziału komunikacji. Po wydaniu duplikatów zgubionych lub skradzionych tablic rejestracyjnych możesz ponownie legalnie jeździć samochodem.

Alternatywna opcja, która umożliwia przywrócenie użyteczności pojazdu to wyrobienie tablic tymczasowych. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, ale nie unieruchamia pojazdu na kilka dni do czasu wydania duplikatów tablic rejestracyjnych. Pamiętaj, że jeśli doszło do zniknięcia dwóch tablic z rejestracją, prawdopodobnie masz do czynienia z kradzieżą. Wtedy trzeba zgłosić sprawę na policję i przerejestrować pojazd.