Ubezpieczenia komunikacyjne

Czy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

W jakich sytuacjach skorzystać z takiego rozwiązania? Co ze zniżkami?

10 października 2022

Obowiązkowe ubezpieczenie OC to jeden z tych produktów, o których poszukujemy najwięcej informacji. Czy wypowiedzenie umowy polisy OC jest możliwe? Jak należy się za to zabrać i co trzeba wiedzieć? Czy trzeba wysłać jakieś dokumenty do Towarzystwa Ubezpieczeniowego? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w poniższym materiale.

Wypowiedzenie umowy OC – czy jest możliwe?

Każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Wybór konkretnej oferty zależy wyłącznie od nas. Zmiana ubezpieczyciela jest oczywiście możliwa i reguluje to ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wypowiedzieć umowę OC można tylko w kilku przypadkach.

Najczęściej do wypowiedzenia umowy dochodzi w sytuacji, kiedy nie chcemy przedłużyć polisy na kolejny rok u obecnego ubezpieczyciela. Według wskazanej powyżej ustawy można to zrobić, ale nie później, niż na jeden dzień przed zakończeniem okresu ważności polisy. Skutkuje to wykluczeniem automatycznego przedłużenia umowy, które nastąpiłoby po okresie jej trwania.

Zobacz też: Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich kierowców?

Kolejną najczęściej występującą sytuacją, w której dochodzi do wypowiedzenia, jest nabycie pojazdu i brak chęci skorzystania z ubezpieczenia OC, które otrzymaliśmy od sprzedającego. W tym przypadku należy pamiętać, że ubezpieczenie OC musi mieć zachowaną ciągłość. Dlatego też należy niezwłocznie wykupić nową polisę..

Co wiąże się z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia OC?

Największym ryzykiem wypowiedzenia umowy OC jest brak ważnego ubezpieczenia, dlatego tak ważne jest pamiętać, aby zawrzeć nowe. Kierowcy często obawiają się, że w przypadku zmiany ubezpieczyciela stracą zniżki, które mają wpływ na wysokość składki. Nie słusznie! Po złożeniu wypowiedzenia zebrane dotychczas zniżki nadal będą ważne, a nowo wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe będzie brało je pod uwagę przy obliczaniu składki. Nie oznacza to jednak, że wysokość zniżek pozostanie identyczna. Wynika to z faktu, że każde towarzystwo ma nieco inną politykę obliczania ulg dla kierowców. Dlatego dane parametry mogą mieć większy wpływ na wysokość składki u jednego ubezpieczyciela, a u innego mniejszą.

Czy można anulować polisę OC?

Wypowiedzenie umowy OC nie skraca przewidzianego okresu jej trwania. Istnieją jednak sytuacje, w których można anulować takie ubezpieczenie, a zachowując większą precyzję – dokonać odstąpienia. Opcja ta dotyczy jednak wyłącznie osób, które dokonały zawarcia umowy na odległość. Czas na odstąpienie jest uzależniony od podmiotu, który zawierał umowę:

  • dla osób fizycznych – 30 dni od momentu zawarcia umowy
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych – nie więcej niż 7 dni od momentu zawarcia umowy.

Szczegółowe aspekty dotyczące procedury odstąpienia od umowy zależne są od wybranej firmy ubezpieczeniowej. Warto jednak pamiętać o tym, że odstąpienie od OC nie zwalnia z prawnego obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia. Należy więc wcześniej wykupić inne ubezpieczenie tak, aby w dniu odstąpienia mieć już wykupioną inną, ważną polisę.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas!

W jakich sytuacjach można wypowiedzieć umowę OC?

Na wypowiedzenie ubezpieczenia OC decydują się najczęściej kierowcy, którzy szukając dla siebie najbardziej atrakcyjnej oferty zamierzają zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Wbrew pozorom nie jest to jednak jedyna okoliczność, która powoduje, że wnioski o wypowiedzenie wypełniane są chętniej. Zmiana ubezpieczyciela dotyczy również sytuacji, kiedy kierowca nabywa używane auto i nie zamierza przyjmować polisy OC wykorzystywanej przez osobę sprzedającą samochód. Zdarzają się również przypadki, kiedy kierowca planuje gruntowne zmiany w życiu, np. emigrację. W takich sytuacjach również należy zadbać o to, aby ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie uległo automatycznemu przedłużeniu.

Zobacz też: Porównanie ubezpieczeń – jak wybrać najlepszą ofertę?

Wypowiedzenie polisy krok po kroku

Wypowiedzenie polisy OC wiąże się ze złożeniem odpowiedniego dokumentu w określonym czasie. Polityka firm ubezpieczeniowych jest bardzo zróżnicowana – coraz więcej podmiotów oferuje możliwość wygodnego złożenia wypowiedzenia poprzez formularz internetowy. Wzory dokumentów można znaleźć w sieci i na stronach internetowych towarzystw.

Pismo musi zawierać wszystkie dane ubezpieczenia i ubezpieczonego pojazdu. Istotne jest przede wszystkim zawarcie podstawy prawnej składanego wypowiedzenia oraz czytelnego podpisu. Tak przygotowany dokument można przesłać drogą internetową lub wysłać na adres siedziby Towarzystwa za pośrednictwem poczty lub kuriera.