Komunikacja

Dozwolone prędkości na drogach – ile wynoszą one w Polsce?

Przypominamy gdzie można poruszać się szybciej, a gdzie należy zwolnić.

8 maja 2023

Limity prędkości w Polsce uzależnione są głównie od rodzaju drogi. Nie mając jeszcze dużego doświadczenie w podróżowaniu samochodem, przed wyjazdem warto sprawdzić, gdzie można poruszać się szybciej, a gdzie należy zwolnić. Zobacz, jakie są dozwolone prędkości na drogach w Polsce i co grozi za złamanie przepisów.

Spis treści:

 1. Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce
 2. Wyjątki w przepisach dotyczących prędkości na drogach
 3. Ile wynoszą kary za przekroczenie prędkości?
 4. Kary za przekroczenie prędkości – punkty karne
 5. Prędkość na drogach – ostatnie zmiany przepisów
 6. Dozwolone prędkości w Polsce – podsumowanie

Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce

Wiedza o tym, ile można jechać na autostradzie i innych drogach, jest obowiązkowa dla każdego kierowcy. Znajomość ograniczeń prędkości wpływa zarówno na bezpieczeństwo własne, pasażerów jak i innych uczestników ruchu drogowego. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może z kolei znacznie pogorszyć kondycję finansową portfela kierowcy. Prędkości na drogach w Polsce wyznaczane są przez art. 20 i 21 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca przewidział różne maksymalne prędkości w zależności od rodzaju drogi, po której się poruszamy:

autostrada – maksymalna prędkość na autostradzie wynosi 140 km/h. To droga, po której zgodnie z prawem możemy poruszać się najszybciej. Limit prędkości na autostradach w Polsce zależy jednak również od rodzaju pojazdu i trybu poruszania się. Kierowcy samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 t a także motocykliści nie mogą przekraczać limitu 140 km/h, kierowcy autobusów – 100 km/h, a zespoły samochodów jadące razem mogą poruszać się z prędkością do 80 km/h.

droga ekspresowa – ograniczenia na drodze ekspresowej dwujezdniowej wynoszą 120 km/h. Z kolei maksymalna prędkość na drodze ekspresowej jednojezdniowej jest już niższa i wynosi 100 km/h.

pozostałe drogi – na innych rodzajach dróg można poruszać się nie szybciej niż z prędkością 90 km/h. Limit dla autobusów został ograniczony do 70 km/h.

Dozwolone prędkości na terenie zabudowanym i niezabudowanym

Inne zasady zachowania prędkości na drogach dotyczą terenów miejskich i niezabudowanych. Poza obszarem niezabudowanym o maksymalnej prędkości decyduje rodzaj drogi. W mieście zaś obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że znaki wskazują inaczej. Wyjątkiem od tej reguły są między innymi tereny w strefie zamieszkania, np. osiedlowe uliczki, na których należy utrzymać prędkość maks. 20 km/h.

Co istotne, kierowcy nie muszą już kierować się godziną. Nowelizacja Ustawy o ruchu drogowym, która weszła w życie 1 czerwca 2021 roku, zlikwidowała uzależnienie maksymalnej prędkości od godziny. Wcześniej limit prędkości poruszania się po terenie zabudowanym między 00:00 a 05:00 wynosił 60 km/h. W tej chwili jednak obowiązuje stałe ograniczenie do 50 km/h bez względu na porę dnia lub nocy.

Wyjątki w przepisach dotyczących prędkości na drogach

Zarówno na terenie niezabudowanym, jak i zabudowanym, kierowca musi zachować ostrożność. Maksymalne prędkości na drogach w Polsce są nadrzędne, ale zdarza się, że na wybranym odcinku trasy obowiązują zasady szczególne, o których powinny informować znaki drogowe. Najczęściej dotyczy to robót drogowych i innych okoliczności wymuszających zmiany w ruchu.
Oprócz wcześniej wyszczególnionych przepisów dotyczących różnych pojazdów w ostatniej nowelizacji ustawodawca nie pominął coraz popularniejszych hulajnóg elektrycznych. Osoby poruszające się nimi po mieście powinny korzystać jedynie z chodników i ścieżek rowerowych. Zgodnie z prawem drogowym hulajnogą mogą oni poruszać się z prędkością maks. 20 km/h.

Maksymalna prędkość a rodzaj pojazdu

Przepisy ruchu drogowego precyzują limity prędkości dla poszczególnych rodzajów pojazdów. Powyższe ograniczenia, jeśli nie zaznaczono inaczej, dotyczą samochodów osobowych, samochodów z podstawowymi przyczepami i motocykli. Są jednak wyjątki, które obowiązują bez względu na rodzaj drogi, po której kierowca się porusza. Dopuszczalna prędkość wynosi maksymalnie:

30 km/h – dla ciągników rolniczych i dla pojazdów z urządzeniem wystającym z przodu na ponad 1,5 m od siedzenia,

40 km/h – dla motocykli, czterokołowców i motorowerów, którymi przewozi się dziecko do 7 r.ż.,

60 km/h – dla pojazdów z urządzeniem wystającym z przodu na ponad 1,5 m od siedzenia poruszających się poza terenem zabudowanym.

Ubezpieczenie, które ceni Twój czas!

Ile wynoszą kary za przekroczenie prędkości?

Wysokość dopuszczalnych prędkości w Polsce często jest kwestionowana przez kierowców. Za szczególnie kontrowersyjne uchodzą ograniczenia prędkości na autostradzie. W Unii Europejskiej szybciej można poruszać się tylko po niemieckich drogach, gdzie limit prędkości nie obowiązuje, a jest jedynie sugerowany. Bez względu na ocenę obowiązujących przepisów na pewno nie można ich łamać – zostały one ustanowione po to, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Za przekroczenie prędkości grozi też mandat i dopisanie punktów karnych. Zgodnie z najnowszym taryfikatorem kary za przekroczenie prędkości wynoszą odpowiednio:

 • do 10 km/h – 1 punkt karny i 50 zł,
 • o 11-15 km/h – 2 punkty karne i 100 zł,
 • o 16-20 km/h – 3 punkty karne i 200 zł,
 • o 21-25 km/h – 5 punktów karnych i 300 zł,
 • o 26-30 km/h – 7 punktów karnych i 400 zł,
 • o 31-40 km/h – 9 punktów karnych i 800 zł lub 1600 zł w przypadku recydywy,
 • o 41-50 km/h – 11 punktów karnych i 1000 zł lub 2000 zł w przypadku recydywy,
 • o 51-60 km/h – 13 punktów karnych i 1500 zł lub 3000 zł w przypadku recydywy,
 • o 61-70 km/h – 14 punktów karnych i 2000 zł lub 4000 zł w przypadku recydywy,
 • o 71 km/h i więcej – 15 punktów karnych i 2500 zł lub 5000 zł w przypadku recydywy.

Kary za przekroczenie prędkości – punkty karne

Taryfikator drogowy przeszedł w ciągu ostatnich kilku lat duże zmiany. Na powyższej liście wyodrębniono wyższe kary dla osób, które popełniają wykroczenie drogowe po raz kolejny (tzw. recydywa). Wyższa kara dla takich kierowców możliwa jest do zastosowania w przypadku pomiaru wykrywającego przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 km/h i więcej. Maksymalna wysokość kary to aż 5000 zł i 15 punktów karnych.

Warto również pamiętać o tym, że w 2022 roku zmienił się sposób naliczania punktów karnych. Całkowita liczba punktów karnych, jakie kierowca może zebrać za nieprzepisową jazdę, wynosi 24. Jeden punkt poza tę granicę skutkuje odebraniem prawa jazdy. Obecnie czas usuwania punktów karnych wynosi 24 miesiące od momentu ich nabycia, a nie 12 miesięcy, jak miało to miejsce wcześniej. Dobra wiadomość dla kierowców jest jednak taka, że szykują się kolejne zmiany – punkty karne mają znów zerować się po roku.

Prędkość na drogach – ostatnie zmiany przepisów

Zmiany dla kierowców dotyczą przede wszystkim nowelizacji taryfikatora i wprowadzenia nowej kategorii kar przeznaczonej dla recydywistów drogowych, co sprawia, że każdy musi uważnie zwracać uwagę na prędkość na drodze. Ponadto ostatnie zmiany w prawie dotyczą wydłużenia okresu przedawniania się punktów karnych i zwiększenia wysokości OC dla kierowców z dużą historią wykroczeń.

Jedną z najbardziej namacalnych zmian jest także reorganizacja pierwszeństwa na przejściach dla pieszych. Zmiany dotyczą wprowadzenia kategorii pieszego wkraczającego, który obecnie znajduje się na uprzywilejowanej pozycji pod kątem pierwszeństwa.

Niektóre zmiany przepisów mają jednak pozytywne przełożenie na portfele kierowców. Mniej zapłacimy m.in. za rejestrację lub przerejestrowanie pojazdu, ponieważ wycofano obowiązkowe dotąd naklejki kontrolne. Ustawodawca wprowadził także możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu, np. na czas naprawy po większej kolizji, co przełoży się na oszczędności na ubezpieczeniu.

Dozwolone prędkości w Polsce – podsumowanie

Dozwolone prędkości na drogach w Polsce są tematem niezwykle kontrowersyjnym. Drogi szybkiego ruchu i autostrady umożliwiają poruszanie się z maksymalną prędkością odpowiednio 120 km/h i 140 km/h. I od tych zasad są jednak wyjątki, o których należy pamiętać. Zanim więc wyruszymy w dłuższą trasę, warto zawsze przypomnieć sobie, jakie są ograniczenia i jakie obwarowania dla poszczególnych rodzajów dróg i pojazdów przewidział ustawodawca.