Komunikacja

Jazda bez prawa jazdy – co grozi za prowadzenie samochodu bez uprawnień?

Czy możesz prowadzić pojazd bez prawa jazdy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

18 marca 2024

Prowadzenie pojazdów mechanicznych bez wymaganych uprawnień jest skrajnie nieodpowiedzialne. W ten sposób możesz spowodować znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? Jakie są mandaty za kierowanie samochodem lub motocyklem bez uprawnień? Przygotowaliśmy poradnik, z którego dowiesz się, jakie zagrożenia i konsekwencje niesie ze sobą prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy. Przejdź dalej i zobacz, jak jeździć odpowiedzialnie i nie narażać się na problemy z prawem.

  1. Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?
  2. Jazda bez prawa jazdy a jazda bez uprawnień
  3. Jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie
  4. Jazda bez prawa jazdy – podsumowanie

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Jazda bez prawa jazdy w Polsce jest karana wysokimi mandatami. Zgodnie z aktualnymi przepisami kierujący bez uprawnień mogą zostać ukarani: grzywną, mandatem, karą pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Prowadzenie samochodu lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień (także kategorii prawa jazdy) najczęściej skutkuje nałożeniem mandatu karnego. Dodatkowo pojazd zostanie odholowany na najbliższy parking na koszt właściciela.

Konsekwencje jazdy bez uprawnień mogą mieć też charakter ekonomiczny. W razie wypadku lub kolizji kierowca bez uprawnień musi pokryć koszty naprawy szkód i leczenia osób poszkodowanych z własnej kieszeni.

Od 1 stycznia 2022 roku kierowanie autem lub motocyklem bez uprawnień wiąże się z automatycznym przekazaniem sprawy do sądu. Maksymalna kara za takie wykroczenie wynosi 30 000 złotych!
Jeśli kierujący po utracie uprawnień lub ponownym prowadzeniu pojazdu bez prawa jazdy zostanie skontrolowany, wtedy sprawa kończy swój bieg w sądzie, a wtedy może zostać wydany dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W rażących przypadkach sąd może orzec też wyrok pozbawienia wolności. Recydywa jest traktowana jako przestępstwo, podobnie jak prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

Jazda bez prawa jazdy a jazda bez uprawnień

O ile kierowca posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu, może on legalnie poruszać się po drogach, nawet jeśli nie ma fizycznego dokumentu przy sobie. Po nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych aktów prawnych kierowcy nie muszą wozić ze sobą:

  • prawa jazdy,
  • dowodu rejestracyjnego,
  • potwierdzenia zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Funkcjonariusze policji mogą sprawdzić wszystkie informacje o pojeździe i kierowcy w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Brak obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy wszedł w życie od 5 grudnia 2020 roku.

Problemy pojawiają się też wtedy, kiedy kierowca bez uprawnień spowoduje kolizję lub wypadek na drodze. Wtedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania w ramach umowy AC. W przypadku odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia drogowego kierowca bez prawa jazdy może zostać zobligowany do pokrycia 100% kosztów z własnej kieszeni. Jednak wszystko zależy od okoliczności zdarzenia i czy brak posiadania uprawnień miał bezpośredni wpływ na powstanie szkody.

To znacznie bardziej dotkliwe konsekwencje prowadzenia bez prawa jazdy niż grzywny i mandaty karne. W skrajnych przypadkach koszty leczenia osób poszkodowanych wraz z należnym odszkodowaniem mogą wynosić nawet do kilkuset tysięcy złotych. Takie obciążenie kierowcy bez uprawnień może mocno obciążyć domowe finanse.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych: Art. 43. Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas!

Jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie

W świetle aktualnych przepisów zdany egzamin na prawo jazdy jest potwierdzeniem, że dana osoba ma odpowiednie umiejętności do prowadzenia pojazdów mechanicznych w którejś z kategorii.
Niestety jazda bez dokumentu prawa jazdy tuż po zdanym egzaminie jest zagrożona karą grzywny w wysokości do 5 000 złotych. Takie wykroczenie jest traktowane tożsamo z prowadzeniem pojazdów bez uprawnień. Dopiero po wydaniu fizycznego dokumentu przez wydział komunikacji mamy możliwość legalnego poruszania się po drogach

Ryzyko wiąże się nie tylko z możliwością nałożenia kary finansowej. Dodatkowe konsekwencje to: odholowanie pojazdu na koszt kierującego, skierowanie sprawy do sądu, cofnięcie uprawnień, które nie zostały jeszcze wydane. W przypadku spowodowania kolizji albo wypadku narażamy się też na liczne problemy związane z pokryciem kosztów odszkodowania.

Jazda bez prawa jazdy – podsumowanie

Od października 2018 roku nie ma już obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Dwa lata później wprowadzono też brak obowiązku posiadania fizycznego prawa jazdy. Wszystko za sprawą cyfryzacji dokumentów.

Jeśli jazda bez prawa jazdy zakończy się kolizją lub wypadkiem, wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie poszkodowanym osobom. Niestety kierowca bez uprawnień zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. To oznacza, że zostanie zobligowany do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez ubezpieczyciela.