Komunikacja

Użyczenie samochodu rodzinie – jak wpływa na ubezpieczenie OC?

Dowiedz się jak czym jest umowa użyczenia pojazdu w rodzinie.

8 września 2023

Samochód osobowy, który posiadasz na własność możesz udostępnić osobie trzeciej – zarówno znajomemu, jak i komuś z najbliższej rodziny. W tym przypadku warto sporządzić umowę użyczenia pojazdu, która zabezpiecza interesy właściciela auta, np. w razie wypadku lub kolizji drogowej spowodowanej przez kierującego. Chcesz dowiedzieć się, na czym polega użyczenie samochodu i jak taka umowa wpływa na OC pojazdu? W tym artykule znajdziesz kilka przydatnych informacji na ten temat.

Czym jest umowa użyczenia pojazdu?

Umowa użyczenia samochodu rodzinie, bliskim znajomym lub kompletnie obcej osobie to dokument, który podlega pod przepisy wynikające z art. 710 Kodeksu cywilnego. Właściciel pojazdu, który zdecyduje się na pożyczenie samochodu koledze lub innej osobie trzeciej nieuwzględnionej w dowodzie rejestracyjnym zawsze powinien sporządzić umowę użyczenia.
To swego rodzaju zabezpieczenie, aby w razie wypadku i kolizji drogowej zachować prawo do wypłaty odszkodowania należnego z tytułu OC lub AC. Umowa użyczenia auta może dotyczyć użytkowania pojazdu nieodpłatnie, o czym trzeba wspomnieć w podpisywanym dokumencie.

Standardowa umowa użyczenia pojazdu powinna zawierać takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko stron umowy,
 • miejsca zamieszkania i zameldowania,
 • numery PESEL i numery dokumentów tożsamości,
 • w przypadku osoby pożyczającej auto warto też wpisać numer prawa jazdy.

To podstawowe informacje o osobach, które zawierają między sobą umowę użyczenia auta. W dokumencie powinny znaleźć się też dane pojazdu, który jest przedmiotem upoważnienia do użytkowania samochodu. W tym przypadku niezbędne informacje to: numer rejestracyjny, model, rocznik, pojemność silnika i moc, kolor, a także numer VIN.

Jeśli stroną umowy użyczenia auta jest osoba prawna, konieczne jest wskazanie numeru KRS, NIP oraz REGON.

W umowie warto też wyszczególnić ewentualne wady, jakie już występują w pojeździe. To pozwala uniknąć wielu problemów po oddaniu pojazdu w ręce prawowitego właściciela. Niezbędne jest także wskazanie czasu użyczenia auta, który nie powinien zostać przekroczony, np. pod rygorem nałożenia dodatkowej kary finansowej.

Umowa użyczenia samochodu – regulacje prawne

Zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 710-719 Kodeksu cywilnego umowa użyczenia pojazdu powinna mieć charakter nieodpłatny. To jednak nie oznacza, że osoba, która użytkuje pojazd w określonym czasie, nie będzie ponosić żadnych kosztów. Choć sama umowa użyczenia auta wskazuje na brak opłat to jednak konieczne jest pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pojazdu, jak np.:

 • tankowanie,
 • uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, np. do spryskiwaczy,
 • drobne naprawy,
 • wizyta na myjni samochodowej.

Jeśli dojdzie do jakichkolwiek sytuacji, które doprowadzą do poważniejszych (finansowo) konsekwencji – tutaj w grę wchodzą regulacje Kodeksu cywilnego z art. 752-757. Kiedy usterka zagraża sprawności pojazdu i jest wynikiem eksploatacji auta w ramach umowy użyczenia, osoba użytkująca będzie zobowiązania do poniesienia kosztów związanych z naprawą.

Zgodnie z przepisami użytkownik pojazdu bierze na siebie odpowiedzialność w razie uszkodzenia pojazdu bądź jego kradzieży. Dotyczy to jednak sytuacji, w których auto było użytkowane niezgodnie z warunkami podpisanej umowy użyczenia. Podobnie jest w sytuacji, kiedy strona umowy użyczyłaby pojazd kolejnej osobie bez wyraźnej potrzeby.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas

Użyczenie samochodu a wpływ na OC

Umowa na użyczenie pojazdu jest podpisywana na konkretny pojazd, a nie jego właściciela. Jak wiadomo, obowiązkowa polisa OC również jest

przypisana do konkretnego auta. To oznacza, że pożyczenie samochodu koledze, członkowi rodziny lub innej osobie nie generuje żadnego ryzyka związanego z utratą prawa do odszkodowania w razie kolizji albo wypadku.

Jeśli osoba, która użytkuje pojazd w ramach umowy użyczenia, doprowadzi do kolizji lub wypadku, świadczenia odszkodowawcze zostaną wypłacone przez ubezpieczyciela, który zapewnia ochronę ubezpieczeniową użyczonemu samochodowi. Sprawa jest zatem prosta – kierujący nie musi martwić się o wypłatę należnych świadczeń. Warto jednak mieć podpisaną umowę użyczenia samochodu rodzinie lub innym osobom, aby móc udowodnić, że pojazd był użytkowany zgodnie z prawem.

Uwaga! Jeśli chcesz mieć pewność, że ubezpieczenie AC zostanie wypłacone po uszkodzeniu auta przez kierującego uprawnionego do użytkowania samochodu, w ramach umowy użyczenia, koniecznie sprawdź ogólne warunki ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym. W niektórych przypadkach mogą obowiązywać pewne wyłączenia od odpowiedzialności, a to skutkuje brakiem możliwości uzyskania odszkodowania.

Użyczenie samochodu rodzinie

Na forach internetowych często można spotkać się z pytaniem, czy syn może jeździć moim samochodem albo, czy pożyczenie samochodu koledze jest legalne. Takie działania poparte umową użyczenia auta są bezpieczne i zgodne z prawem. Wystarczy sporządzić pisemne upoważnienie do użytkowania samochodu i to wszystko.

Warto jednak pamiętać, że użyczenie samochodu nawet najbardziej zaufanej osobie zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Dlaczego? Otóż spowodowanie stłuczki przez kierującego może skutkować utratą atrakcyjniejszych ofert ubezpieczeń komunikacyjnych. Dotyczy to zarówno kierującego, jak i właściciela pojazdu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odnotuje fakt kolizji na drodze lub wypadku zarówno w historii kierującego, jak i prawnego właściciela auta, który opłaca OC.

Pożyczenie samochodu córce lub synowi, który spowoduje kolizję ze swojej winy, może skutkować przeliczeniem kwoty składki przez ubezpieczyciela podczas podpisywania nowej umowy.
Warto też dodać, że umowa o użyczenie auta nakłada na obie strony umowy pewne prawa oraz obowiązki. Do najważniejszych zaliczamy:

 • korzystanie z pojazdu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • odpowiedzialność za straty wynikające z niepoprawnego użytkowania auta ponosi użytkujący,
 • użytkujący nie może użyczyć auta kolejnej osobie,
 • użytkujący odpowiada za wszystkie koszty codziennej eksploatacji pojazdu.

Użyczenie samochodu – podsumowanie

Przygotowanie oświadczenia o użyczeniu samochodu to podstawa, jeśli chcesz zezwolić komuś na podróżowanie swoim samochodem bez ryzyka poniesienia dotkliwych konsekwencji finansowych i prawnych. Umowę użyczenia warto podpisać zawsze, niezależnie od stopnia pokrewieństwa z potencjalnym użytkującym pojazd.