Komunikacja

Darowizna samochodu w rodzinie – o czym pamiętać?

Jak wygląda proces darowizny samochodu w rodzinie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się!

7 sierpnia 2023

Przekazywanie samochodów w rodzinie to często spotykana praktyka. Jeśli pojazd jest w 100% sprawny technicznie, można przekazać go bliskim w formie aktu darowizny, zamiast sprzedawać zupełnie obcej osobie. Czy darowizna samochodu najbliższej rodzinie jest opodatkowana? Jak przygotować umowę darowizny? Wszystkiego dowiesz się z poniższego poradnika.

 1. Umowa darowizny samochodu w rodzinie – co powinna zawierać?
 2. Czy darowizna samochodu w rodzinie jest opodatkowana?
 3. Darowizna samochodu – jak wygląda w różnych grupach podatkowych?
 4. Darowizna samochodu w rodzinie – podsumowanie

Umowa darowizny samochodu w rodzinie – co powinna zawierać?

Zanim zdecydujesz się sporządzić umowę darowizny auta, przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty pojazdu. Konieczne będzie też sporządzenie umowy darowizny auta w rodzinie. To podstawowy dokument, który podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Na szczęście w przypadku darowizny samochodu nie ma takiej konieczności. Dzięki temu można zredukować koszty przekazania auta osobom z rodziny.

Darowizna samochodu bliskim w formie pisemnej jest w pełni ważna, podobnie jak poświadczenie notarialne. Warto jednak wiedzieć, jakie dane powinna zawierać taka umowa. Kilka najważniejszych informacji to:

 • data i miejsce sporządzenia umowy,
 • data przekazania przedmiotu darowizny,
 • dane osobowe stron umowy – darczyńcy i osoby, która przyjmuje darowiznę,
 • stopień pokrewieństwa,
 • dane przedmiotu umowy, czyli dokładny opis samochodu wraz ze wskazaniem: marki, modelu, numeru VIN, numeru rejestracyjnego, roku produkcji oraz pojemności silnika,
 • wartość przekazywanego pojazdu.

Do umowy darowizny trzeba też dołączyć oświadczenie, że auto nie jest przedmiotem zabezpieczenia finansowania bankowego, a także nie ma wobec niego żadnych roszczeń przez osoby trzecie.

Niezbędne jest także wskazanie strony, która ponosi wszystkie koszty związane z darowizną samochodu. Na końcu umowy potrzebne są czytelne podpisy każdej ze stron. Brak jakiegokolwiek elementu na umowie może skutkować jej nieważnością lub koniecznością dostarczenia sprostowania do urzędu.

Poprawnie przygotowana umowa darowizny auta powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Czy darowizna samochodu w rodzinie jest opodatkowana?

Jeśli chodzi o darowiznę samochodu w rodzinie, warto wiedzieć, że są sytuacje, w których krewni są zwolnieni z podatku – mowa jest o tym w Ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Co więcej, nowelizacja przepisów w 2022 roku pozwoliła na wprowadzenie wyższych limitów progów kwotowych wolnych od podatków.

Zgodnie z przepisami darowanie samochodu w formie aktu notarialnego lub umowy nie będzie opodatkowane tylko w przypadku osób zaliczających się do najbliższych krewnych, czyli małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha – jest to tzw. grupa 0, która wyodrębniona jest jedynie z uwagi na swoją funkcjonalność – w nomenklaturze ustawy nie funkcjonuje.

Przekazując pojazd w ramach umowy darowizny samochodu w rodzinie, nie ma konieczności opłacania podatku w Urzędzie Skarbowym, trzeba jednak wykonać zgłoszenie darowizny auta w terminie 6 miesięcy od czasu podpisania umowy. W przeciwnym razie fiskus może naliczyć normalną stawkę podatku za przekazany pojazd wraz z odsetkami karnymi.

Jeśli darowizna samochodu odbywała się pomiędzy osobami z II i III grupy podatkowej, zgłoszenie przekazania pojazdu w takiej formie musi odbyć się w terminie do 30 dni. Dokumentem stosownym do poinformowania Urzędu Skarbowego jest druk SD-3.

Jeśli zapomnisz o zgłoszeniu, a darowizna została zrealizowana w ramach zerowej grupy podatkowej, Urząd Skarbowy może naliczyć następujące kary podatkowe:

 • 3% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, o ile wartość darowizny przekracza 10 278 zł,
 • 333 zł 99 gr i 5% od nadwyżki ponad wartość pojazdu od 10 278 do 20 256 zł,
 • 890 zł 90 gr i 7% nadwyżki ponad wartość pojazdu od 20 256 zł.

Warto mieć na uwadze, że w pozostałych stopniach pokrewieństwa sugerowanych przez Urząd Skarbowy wysokość naliczonego podatku jest znacznie wyższa.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas!

Darowizna samochodu – jak wygląda w różnych grupach podatkowych?

Darowizna samochodu w rodzinie jest możliwa z pominięciem podatku, ale tylko w gronie najbliższej rodziny. Jeśli auto jest przekazywane rodzinie nieco dalszego pokrewieństwa, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązują następujące progi podatkowe:

I grupa podatkowa – małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć oraz synowa.

II grupa podatkowa – zstępni i wstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie zstępnych.

III grupa podatkowa – pozostałe stopnie pokrewieństwa, które nie są zaliczane do powyższych grup.

W przypadku I grupy podatkowej aktualna stawka kwoty wolnej od podatku wynosi 10 434 złotych, dla drugiej 7878 złotych, a dla trzeciej zaledwie 5308 złotych. Warto też dodać, że nowelizacja przepisów od 1 lipca 2023 roku zakłada, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do następujących progów:

 • I grupa: 36 120 złotych,
 • II grupa: 27 090 złotych,
 • III grupa: 5733 złotych.

Dzięki temu przekazanie darowizny samochodu w rodzinie znacznie rzadziej będzie wiązać się z koniecznością zapłacenia podatku na rzecz Urzędu Skarbowego.

Darowizna samochodu w rodzinie – podsumowanie

Po sporządzeniu umowy darowizny samochodu w rodzinie warto wiedzieć, że przekazaniu ulegnie też polisa OC oraz dodatkowe zakresy ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe może przeliczyć na nowo składkę polisy zgodnie z danymi nowego nabywcy. Trzeba więc liczyć się z tym, że po przyjęciu darowizny samochodu może pojawić się konieczność zapłacenia innej kwoty składki ubezpieczenia OC auta.

Uwaga! Jako nowy właściciel pojazdu jesteś zobowiązany do poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o tym fakcie w terminie 14 dni.

Zgłoszenie darowizny samochodu w Wydziale Komunikacji powinno odbyć się w terminie 30 dni od czasu przekazania auta. W tym przypadku niezbędne są takie dokumenty, jak: umowa darowizny, dowód rejestracyjny, dokument tożsamości, aktualna polisa ubezpieczenia OC oraz pozytywny wynik badania technicznego auta.

Przekazanie auta w formie darowizny samochodu w rodzinie to dobry sposób na podarowanie najbliższym wartościowego mienia z opcją uniknięcia płatności wysokiej daniny na rzecz Urzędu Skarbowego.

 

 

Źródła:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn