Komunikacja

Jak postępować w przypadku kolizji drogowej?

Podpowiadamy, jak zachować się w takiej sytuacji.

27 kwietnia 2022

Kolizje drogowe zdarzają się codziennie na terenie całego kraju. Ktoś wymusi pierwszeństwo, nie zachowa szczególnej ostrożności, nie przewidzi sytuacji na jezdni albo się zagapi. Mogą to być zwykłe stłuczki, ale też poważniejsze wypadki, w których ktoś ucierpi. Postępowanie w przypadku kolizji drogowej zawsze powinno wyglądać tak samo, bez względu na jej okoliczności. Warto dobrze zapamiętać wszystkie zasady, aby później nie mieć problemów – chociażby z uzyskaniem odszkodowania.

Kolizja drogowa – co robić, gdy doszło do zdarzenia?

Przede wszystkim należy się upewnić, czy nikt nie został ranny. Jeśli nie – całe szczęście, jeśli jednak ktoś ucierpiał, mamy obowiązek udzielić mu pierwszej pomocy i wezwać na miejsce służby ratunkowe oraz policję. Warto pamiętać o pewnym rozgraniczeniu – kolizja jest wówczas, gdy nastąpiły wyłącznie szkody materialne, wypadek – jeśli dodatkowo ucierpiało czyjeś zdrowie lub życie.

Następnie koniecznie trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Jeśli to możliwe, należy przemieścić pojazdy w miejsce, w którym nie będą utrudniały ruchu pozostałym kierowcom. Warto też udokumentować na zdjęciach, co się wydarzyło – szkody, rejestracje obu aut oraz miejsce zdarzenia. Następnie można przejść do spisania oświadczenia o zdarzeniu drogowym – jak je napisać? Dowiesz się w dalszej części artykułu. Na końcu zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela. Należy to zrobić niezwłocznie, aby uniknąć ewentualnych podejrzeń towarzystwa w kwestii powstałych szkód.

Kolizja drogowa – co dalej? Czy wzywać policję?

Postępowanie przy kolizji drogowej nie zawsze wymaga wezwania policji. Zaznaczają to sami funkcjonariusze. Czym innym jest wypadek – wówczas mamy obowiązek zadzwonić po patrol. Niemniej jednak, jeśli wydarzyła się stłuczka, a na miejscu zdarzenia jest zgoda co do winy i sprawca potwierdzi ją na piśmie, nastąpiło wjechanie w tył lub uderzenie w stojący pojazd, nie ma obowiązku wzywania służb. Tym bardziej że nie potraktują one takiego wezwania jako priorytetowe i może się okazać, że czas oczekiwania wyniesie nawet kilka godzin. Dlatego w oczywistych przypadkach lepiej się dogadać i spisać oświadczenie sprawcy kolizji.

Funkcjonariuszy trzeba natomiast wezwać w przypadku wypadku, co zostało już wyjaśnione powyżej, ale też w innych sytuacjach:

 • gdy nie ma zgody, co do sprawstwa kolizji,
 • mamy podejrzenie, że drugi uczestnik kolizji jest pod wpływem alkoholu,
 • w związku ze stłuczką zaszło inne przestępstwo np. sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • kierujemy pożyczonym autem i jego właściciel się tego domaga,
 • uszkodzona została infrastruktura drogowa lub czyjeś mienie,
 • jedna ze stron nie posiada niezbędnych dokumentów.

Policję należy wezwać również w sytuacji, kiedy w zdarzeniu brał udział obcokrajowiec – zwłaszcza, jeśli auto zarejestrowane jest za granicą. Ponadto, gdy wiemy, że sprawca kolizji nie jest właścicielem auta – nigdy nie możemy mieć pewności, czy auto nie zostało skradzione. Po patrol dzwonimy również wtedy, gdy kierowaliśmy autem z wypożyczalni.

Zobacz też: Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków?

Już milion Polaków wybrało mtu24.pl – Dołącz do nas!

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Już niemal wszystko wiadomo odnośnie postępowania przy kolizji drogowej. Zostało jedynie wyjaśnienie, jak spisać oświadczenie sprawcy zdarzenia. Najlepiej je spisać na specjalnym druku. Można go znaleźć bez problemu w internecie. Warto zawsze mieć go w samochodzie, aby w razie kolizji szybko przystąpić do spisania dokumentu. Kolizję można też udokumentować na zwykłej kartce, ale wówczas należy pamiętać, aby zawrzeć wszystkie poniższe informacje:

dane osobowe sprawcy i poszkodowanego:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer dowodu osobistego
 • kategoria oraz numer prawa jazdy

dane dotyczące pojazdów:

 • marka
 • model
 • numer rejestracyjny
 • aktualny właściciel

dane dotyczące ubezpieczenia obu stron:

 • nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy
 • numer polisy
 • okres ważności polisy

To jednak nie wszystko. Jeśli kierujący którymś z pojazdów nie jest jego właścicielem, w oświadczeniu powinny znaleźć się również dane osoby, do której auto należy. Co więcej, sprawca musi napisać, że przyznaje się do winy – wówczas takie pismo będzie ważne dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Dobrze jest także zapisać miejsce zdarzenia, datę i godzinę oraz krótki opis, jak doszło do kolizji. Obie strony powinny także wypisać wszystkie zniszczenia, które pojawiły się na samochodach.

Zobacz też: Kolizja na drodze – jak zgłosić szkodę komunikacyjną?

Jeśli na miejscu znajdują się świadkowie, można poprosić ich o poświadczenie pisma. Oczywiście jeśli zgodzą się na podanie swoich danych osobowych. Niemniej jednak warto ich przekonać, ponieważ nawet jeśli na miejscu zdarzenia sprawca przyzna się do winy, może później się tego wyprzeć. Dlatego właśnie dobrze jest mieć kogoś, kto potwierdzi wiarygodność naszych roszczeń. Na koniec zostaje tylko złożenie podpisów przez wszystkie strony i można zgłaszać szkodę do ubezpieczyciela.